Africa

Ethiopia’s ruling EPRDF defends controversial anti-terrorism law

December 22, 2017

africanews.com | December 22, 2017 The ruling Ethiopian People Revolutionary Democratic Front (EPRDF), has defended the country’s anti-terrorism law during a discussion with some opposition parties on Friday (December 22, 2017). According to the state-affiliated FBC, the party in its…

14 UN peacekeepers killed, over 40 wounded in Congo attack

December 9, 2017

africanews.com | December 09, 2017 Fourteen United Nations peacekeepers have been killed and more than 40 wounded in attack in the Eastern Democratic Republic of Congo, U.N. officials said on Friday. The attack happened on Thursday evening in North Kivu…

FAKKAACHUUN TA’UU HIN TA’U!

January 7, 2018

Qixxeessaa Lammii | Amajjii 07, 2018 Fakkaachuu fi ta’uun tokko ta’uu hin danda’u. Garaa garummaa guddatu jechoota kana lamaan gidduu jira. Wanneen uumaadhaan wal fakkaatanheduudha. Wal fakkkaatuu bira taranii tokko ta’uu garuu hin danda’an. Abbaan daadhii dhugeef ilma afaan hin…