Archive | May 2, 2015

Garagarummaa Dhaabota Oromoo gidduu; Difference between Oromoo Organizations

By Ibsaa Guutamaa | May 2, 2015 Garagarummaa Dhaabota Oromoo gidduu Sabaawota Oromiyaan kan ijaaraman dhaabota hedduutu jira. Garuu akki isaan akeeka qabsoo Oromoo itt ilaalan adda addaa. Oromoo tahu taatotaa malee garagarummaa akeekaa fulduratt fidanii kan irratt mari’achiisan hin jirani. Kanaafii afaaniin haa tahu barruun yeroo namooti mooraan gargar bahanii walitt bu’an, “Diina dhiiftanii maaliif […]

The Oromo Quest for Independence: The Elusive Leenco Factor.

By: Albasa Dagaga | May 02, 2015 (Part II) This is in response to Laaloo’s persistent wild accusations and psychodrama. I must admit here that I liked Laaloo’s comment under sub title of “NARCISSISM IS TO BLAME” and thought for a moment that Laaloo was talking about Oromo Democratic Front (ODF) leaders, until it revealed […]

Designed and Developed by NextGen IT Solutions