Archive | May 24, 2015

Wallagga Lixaatti Uummanni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii (OMN), SBO fi Raadiyoon Oromoo Akka Hin Dhaggeeffanne Dhorkame

(Qeerroo) — Mootummaan Wayyaanee yeroo ammaa waan hoji isaa saaxilu, rakkoo uummanni Oromoo keessa jiru miidiyaa addunyaatti dhageesisu gufuu tahuuf shira xaxuuf halkanii guyyaa kan duulu,mootummaan Wayyaanee of tuulaa fi shororkaa’aan uummanni Oromoo Wallagga keessa jiraatu mana mana irraa deemuudhaan miidiyaa OMN,SBO fi Raadiyoon Oromoo  akka hin dhaggeeffanne har’a Caamsaa 23,2015 dhorkuu Qeerroon Wallagga,Aanaa Gullisoo […]

Oromo: A blessed nation confronted with paradoxes

Leenjiso Horo May 2015 The Oromo are a blessed nation.  They are blessed with huge population, vast country, abundant natural resources, rich environment and productive land.  Oromiyaa has minerals, gold, platinum, iron ore, coffee and more.  These are the blessings.  But we faced paradoxes. The paradoxes that we have been facing are: we are not […]

Waraanni Mootummaa Wayyaanee Sadarkaa Tokkoffaatti Akka Qophaa’u Ajajame

Humna Qilleensaafis Ajaji Fakkaataan Laatame (SBO) — Wayta filannoon fakkeessii fi kijibaa wayyaanee geggeeffamuuf guyyaan tokko qofti hafee jiru kanatti, mootummaan wayyaanee fincillii fi diddaan ummataa na irratti ka’uu danda’a kan jedhuun sodaa hamaan liqimfamee jiraachuun isaa wayta mirkanaa’u, yaaddooma kana irraa ka’uudhaan waraana kaaba biyyattii jiru dabalatee humni ittisa wayyaanee hundi sadarkaa tokkoffaatti qophaa’ee […]

Designed and Developed by NextGen IT Solutions