Archive | May 26, 2015

Motummaan Wayyaannee sagalee uummataa saamee aangoorra turuudhaaf tattaaffii gochaa jiruun walqabatee mormii fi hokkara uumamu hundaaf itti gaafatamaadha

Filannoo biyyoolessaa bara 2007 ilaalchisee dhaabbileen mirga namoomaa hedduun erga duula nafiladhaatii kaasee haalli jiru haqa qabeessaa fi bilisa akka hin taane mirkaneessaniiru. Wayyaaneen duula nufiladhaarratti tumaatii, dhaanicha, ajjeechaa fi hidhaa raawwachuun ni beekama. Dhaabbileen mormitootaa wal-falmii filannoorratti injifannoo guddaa galmeessisuudhaan deeggarsa ummata bal’aa argachuunis ni beekama. Rifaatuu kanarraa kan ka’een, mootummaan gabroomsaa kun filannoodhaaf […]

MANDAROOTA FI MAGAALAAWWAN OROMIYAA – OROMIAN TOWNS AND CITIES: Kutaa Afraffaa

                                                                                      Taammanaa Bitimaa irraa DURADUBBII Dubbiftoota barreeffa kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, baga nagaa fi nageenyaan naaf turtanii kutaa afraffaa kana duukaa-buu’uuf dhuftani! Akkuma isin amma gara mandhee tanaa dhuftan mee nagaa fi nageenyi, bilisummaa fi walabummaan Oromiyaa taanyaaf haa dhufu! Erga Ambo bultanii bishaan, aannanii fi damma isaatti gammaddanii, amma adeemsa keenya gara Shaggarittii mitii […]

Inside Story: The two faces of Ethiopia’s democracy

(Aljazeera) — Ethiopians go to the polls for the first time since the death of strongman Meles Zenawi. More than 36 million people have registered in Ethiopia’s election. But many argue the vote in this African country falls short of being free and fair. The opposition accuses the government of using authoritarian tactics to secure […]

Designed and Developed by NextGen IT Solutions