Archive | July 4, 2015

Ammas deebine kunoo! Gogeessa Gadaa

Gadaan gogeessa (garee) shan kan qabu yoo ta’u isaanis shanan Gadaa Oromoo jedhamu. Gareewwan kun ganna sadeet sadeetiin aangoo wal harkaa fuudhu. Shanan Gadaa Oromoo kun bakka adda addaatti maqaa adda addaatiin beekkamuu (gabatee ilaali). Boorana Macca- Tuulama Arsii Gujii Ituu- Humbannaa Meelba / Harmufaa Birmajii Birmajii Harmuf Horata Muudana / Roobalee Michilee / Muudana […]

Daaw’annaan Obaamaa Gara Itoophiyaatti Saganteeffame Imaammata Sirna Dimokraasii Faallessa

(Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo) ABOn daaw’annaan Prezidant Obaamaan dhuma baatii Adoolessaa 2015-tti Itophiyaatti adeemsisuuf karoorfate, abbootii irree kan jajjabeessu, bittootni hacuuccaa fi saaminsa ummatoota irratti gaggeessan akka itti fufaniif kan hamilchiisu waan taheef jabeessee morma. Bara 1991 Itoophiyaa keessatti oggaa mootummaan Abbaa Irree Dargii qabsoo ummatootaan aangoo irraa darbamee Mootummaan Cehumsaa kan yeroo hundeeffamu waadaan […]

unpo

UNREPRESENTED NATIONS, AND PEOPLES ORGANIZATION

RESOLUTION The Oromo Liberation Front (OLF) was established in 1973/1974 by Oromo nationalists in the heart of Oromia, Finfinne (Addis Ababa) to exercise the Oromo people’s inalienable right to national self-determination to terminate a century of oppression and exploitation, and to form independent republic of Oromia, or where possible, a political union with other peoples […]

Designed and Developed by NextGen IT Solutions