Archive | July 8, 2015

Biiftuu Dureessoo

Dubreen Oromoo Barnootaan Qaroo Taate Qalbii Sabaa Himaa Ameerikaa Hawatte

Jaallannee Gammadaa WASHINGTON DC (VOA Afaan Oromoo) – Ijoollee Oromoo bara kana barnoota sadarkaa adda addaatiin xumuruun as Yuunaayted Isteetis keessatti eebbifaman keessaa tokko kan taate Biiftuu Dureessoo kutaa New Yoork magaalaa Raacheste keessatti kan argamu mana barnootaa sadarkaa lammaffaa “Wilson magnet High school” jedhamu keessatti qabxii ol aanaa galmeessisteen guyyaa eebba sanaatti haasaa “valedictorian” ykn […]

Seenaa darbe irraa maal baratne? Keessaa iyyuu kan MQBO keessatti Oromoo mudate

Imala  qabsoo bilisummaaf godhamu keessatti bu’aa fi ba’ii hedduutu nama mudata. Kana jechuun galii tokko yoo qabaatan illee adeemsa ykn toobtaa irratti wal dhabuu fi yaada garaa-garaa qabachuun wanuma jiruu. Kun kan uummata Oromoo qofa mudate miti. Dubbii guddan garuu karaa lafa gahuuf yaadan sanaan nama gahu sirriitti madaalanii isa hin taane dhiisanii isa sirnaan nama geessu qabachuu […]

Designed and Developed by NextGen IT Solutions