Archive | July 28, 2015

Uummata Oromoo Keessattti Sabonumma Akkamittin jabeessuun Danda’amaa?

Boonsa Caalchisa irraa Sabonummaa uummata oromoo keessatti jabeessuun baayee barbaachisadha. Sabonummaan kun Karalee adda addaan adeemsifama ture. Qabsoonis godhamee lubbuun beektotaafi Gootota hedduu darbeera. Isaan haa bu’uureessaan malee nuti immoo dhaloota amaa akkamittin sabonumma jabeessu qabnaa? Gaafin gaafi namoota hundumaa yoo ta’u yaada garagaraa kaasun ni mala. Haa ta’u malee namni kammiyyu hangaa hubannoo isaa […]

Human rights in Ethiopia

(Washington Post) — In “ Obama’s Ethiopia stop irks human rights leaders ” [news, July 23], Girma Birru, Ethiopia’s ambassador to the United States, claimed that journalists imprisoned under the country’s notorious “anti-terrorism law ” support groups that “instigate violence.” He did not say that any activist who refuses to join the ruling party can […]

President Obama Ethiopia Speech President Obama Delivers Remarks at the African Union

President Obama Ethiopia Speech President Obama Delivers Remarks at the African Union President Obama Ethiopia Speech President Obama Delivers Remarks at the African Union President Obama Ethiopia Speech President Obama Delivers . Obama State of the Union 2015 Address: The president laid out a vision for his last two years in office, outlining areas of […]

ABOn jabaatu malee Carraan Oromoon qabu kan native warra USA fii Canada ala hinta’u

A. Jundi Qabsoon ummanni keenya roorroo diina jalaa bilisa ta’ee ulfinnaafi kabajaan jiraatuufi geeggeffamaa ture milkiin isaa bakka gayuu dhabullee injiffannooleen goonffatame kan akka salphatti shalagamuu miti. Keessattu qoodnni ABOn, kan ummata oromootiin jaalatmu  kan lubbuun ilmaan oromoo qaqqaalii itti kafalameefi kafalaa jiran seena qabsoo oromoo keessatti bakka oli’ana qaba. Waggaalee diigdamman dabran kana keessa […]

Obama criticized for calling Ethiopia’s government ‘democratically elected’

While US president calls for end of crackdown on political and press freedom, his comments on Hailemariam administration are widely condemned. (The Guardian) — Barack Obama has been criticized by opposition groups and journalists in Ethiopia after referring to the country’s government as “democratically elected”, with one human rights watchdog describing the statement as “shocking”. […]

Designed and Developed by NextGen IT Solutions