Archive | December 14, 2015

OPDO Qormaata Maastara Plaanii Kufe.

(Oromedia, Finfinnee, 14 Muddee 2015) OPDOn dhimma maastar pilaanii irratti hojii manaa itti kenname waan hin hojjanneef, qoraamata kufuun dhagayame. Diddaa fi mormii manneen barnootaa Oromiyaa garaa gara keessatti mudateef OPDOn akka itit gaafatamu hogganooti TPLF murteessan. Oduun Finfinnee irraa nu gahe akka hubachiisutti, walgahii EPRDF/TPLF irratti OPDON gaaraa haga dakaatti ummata amansiisuu dadhabuu isaatiif […]

Iccitii “Maastar plaanii” Wayyaanee fi Danbalii Galaana Uummataa Oromoo

Iccitii “maastar Plaanii Wayyaanee” marsaa 1ffaa, 2ffaa fi 3ffaa. Marsaa 1ffaa:- Tooftaa “magaalaa Finfinnee babaldhisuu” jedhuun jiddu gala Oromiyaa (Showaa) handhura Oromiyaa keessaa addaan kutanii maqaa biraa itti moggaasuu dhaan bulchiinsa Mootummaa Federaala Itoopiyaa (TPLF) jala galchuudha. Kana jechuun Oromiyaan jiddu galli keessaa citee inni afe baha Oromiyaa fi Lixa Oromiyaa tti addaan qoodama jechuu […]

ARDUF: SUBSTITUTION AFAR REGION STYLE

Press Release: SUBSTITUTION AFAR REGION STYLE After six months of systematic confusion, disorientation and chaotic turmoil the Afar Region’s ruling single party of the Region has convened its 6th Congress in the district city of Abaala, which is less than 50km far away from Mekele, the capital city of the Tigray Region. For more than […]

Designed and Developed by NextGen IT Solutions