Archive | December 28, 2015

Waamicha Yaadannoo – Fireworks hin bitinaa!

Yaa ilmaan Oromoo waan amma kana nurra gahaa jiru, tokko kan biraati himuu hin danda`u hundi keenya ni beekna Sammuu keenyas nu cabsaa jira, irra deddeebi’uun barbaachisaa na hin fakkaatu. Kan ta‘u qabu garu iddoo jirru hundatti ‘saba keenya dhumaa jiruf maal gumaachuu dandenya?’ jennee karaa tarkaanfii fudhachuutti ceehuu qabna jedheen amana. Kanaaf, nuti Orommonni […]

#OromoProtests Continue in Oromia and around the world

December 28, 2015 Hidhabuu Abote (North Shawa) General Tadesse Biruu School, Ejere town, North Shawa December 28, 2015 Melbourne, Australia, December 28, 2015 Agarfa High School ( Bale) on Friday December 25, 2015

Oromo’s Land Grabbing and Addis Ababa (Finfinnee) Master Plan Secrete

Published on May 20, 2014 Please, have a patience and listen to this interview how officially genocide and land grab in Oromia on Oromo farmers target illegally and very secretly operated explained by former Deputy Minster of communication and the operation team members especially listen to the interview ……

FDG Irratti Barreeffama Gene Sharp: ‘Abbaa Irrummaa Irraa Gama Dimokraasii’ – Kutaa 3ffaa

3.3 Wiirtuulee Aangoo Dimokraatawaa Hawaasi tokko dimokraatawaa tahuuf mallattoolee jiran keessaa tokko jaarmayaan hawaasaa, dhaabbileen adda addaa fi jaarmayooti miti-mootummaa walabni, kan mootummaan hin tohanne jiraachuu dha. Dhaabbilee ykn jaarmayaalee kun fakkeenyaaf: kan maatii, waldaa amantii, waldaa aadaa, waldaa isportii, siyaasaa, naannoo qubsumaa, walda mirga namoomaa, waldaa muziqaa, waldaa beektootaa, fi kkf dha. Waldaaleen ykn […]

Swedish National Theatre and Kality Foundation: Voices in danger

Dear friends, The Swedish National Theatre (www.riksteatern.se) and The Kality Foundation (www.kalityfonden.se) is planning to set up a theatre play with voices from imprisoned journalists in Ethiopia. The idea is to give back the freedom of expression that is denied from the jailed and to create a room for compassion. The purpose with the project […]

Designed and Developed by NextGen IT Solutions