Archive | February 13, 2016

Oromo children’s books keep once-banned Ethiopian language alive

Melbourne woman Toltu Tufa launches publishing company to print teaching resources for Oromo, a language forbidden under Haile Selassie (The Guardian) — Toltu Tufa grew up in Australia, so she couldn’t understand why her father insisted on teaching her Oromo, a macrolanguage spoken in parts of Ethiopia, Kenya, Somalia and Egypt. But what she went on […]

Gaafiin Ummata Oromoo Assaggadachiin  Buusanii Ballaxachiin Muuduu Miti!

Baareentuu Gadaa Irraa Ummanni Oromoo ummata waggoottan 130 oliif bittaa sirna Habashootaa jalatti mankaraaraa ture ta’uun eenyufuu ifaadha. Keessumaa dhiittaan mirgaa, saamichi, ajjeechaa fi hidhaan bara murna koloneeffatuu Wayyaanee ummata Oromorra gahaa  turee fi jiru dorgomaa hin qabu. Bara bittaa Wayyaanee kana keessa Oromoon daangaa malee saamameera, ajjeefameera, hidhameera, qayee fi qabeenya isaarraa buqqifamee hari’atameera, […]

Keessummaan ija jabeessi abbaa manaatiin gad deebi’i jatti!!

(Dubbisaa xumuraa waliif hiraa ilmaan firaa) (Saphaloo Kadiir irraa) #OromoProtests Waan tahu tokko yeroo baayyee tahuu isaa eega beekne booda maaliif akka tahu beekuun abshaalummaadha. Sababa inni tahuuf beeknaan bu’aafi miidhaa isaa hubattee fala barbaachisu malatta. Keessattuu warri akka keenyaa kan baroota dheeraa gabrummaan sammuu hadoochiteefi bitaa mirgaan diina baayyee qabu kun dammaqinaan waa hubachuu […]

Designed and Developed by NextGen IT Solutions