Archive | April 10, 2016

Master Pilaanii maqaa haaraadhaan deebisaa jiran

Master Pilaanii maqaa haaraadhaan deebisaa jiran. Shirri qonnaan bulaadhaaf kaffaltiin wayyaa kennina jedhu kunis akkuma maastar pilaanii dullachaa mormamuufi dhaabbachuu qaba. Qonaan bulaan Oromoo lafa ofii ofiif misoomfachuu barbaada malee gurgguratee hddaan buqqa’uu hin barbaadu. Maali Oromoon ofii lafa misoomsuu hin beekumoo wanna lafti irraa fudhatamtee alagaan misoomsuuf? Dhagahaa ilmaan Oromoo, lafa teenyarraa bifa kanaan […]

#OromoProtest Daily, April 10, 2016 (updated)

Hayyuu Dureen ABO Jaal Daawud Ibsaa Gaazexesitootaaf Ibsa Kennan SBO April 10, 2016 Middiyyaleen oromoo hundinu dubii ijolee tan kan akka dhabataa mirgaa dhaala nama nuf dhagesifata isiin gafan pls lubbu ijoole tan baraara Ashamaa harka fuune jallewwan ilmaan oromoo bakka jirtanitti nageenyi koo isin haa qaqqabu jechaa Nuyi ilmaan oromoo biyya abba keenya oromiyaa […]

Resolution of the PAFD’s Public Meeting on 9th of April, 2016 in Frankfurt am Main Germany

The Peoples Alliance for Freedom and Democracy (PAFD) public meeting hosted by Oromo Student Union and Ogaden Community in Germany was held on 9th of April 2016 in Frankfurt am Main, Germany. It was attended by two Executive committee members of PAFD, human rights advocators, invited guests, Veteran members of successful liberation movement, representatives of […]

Migrant Workers Find $356,246 In Chinese Airport, Return Cash Back To Owners

(National Helm) — Two Chinese migrant workers found $356,246 cash in airport and returned it to three travelers from‪ Ethiopia. The migrant workers who were working on a construction project in southern ‪China‬‘s Guangzhou Baiyun International Airport Friday found a white paper bag containing bulks of US dollar bills unattended. The workers reported the situation to the […]

Irbuu Shinniigaa

Malkaa Caffee irraa Ebli 15 Guyyaa Wareegamtoota Oromoo ti. Sababaan isaa gootowwan ilmaan Oromoo godinaalee Oromiyaa gara garaa keessaa, gosoota Oromoo gara garaa keessaa, amantiilee adda addaa keessaa kan walitti dhufanii Ummata Oromoo gabrummaa jalaa baasanii bilisummaa gonfachiisuuf qabsoo gaggeessaa turan jajjabootu guyyaa Ebla 15 kan bara 1980 (waggoota 36 dura) tokkummaa Oromummaa isaanii waan […]

Designed and Developed by NextGen IT Solutions