Archive | May 4, 2016

Mormii Oromiyaa Keessaa Irratti Tokkummaan Uummatni Oromoo Agarsiise Dhaabota Siyaasaa illee Walitti Fide

WASHINGTON, DC  (VOA Afaan Oromoo) — Dhaabonni siyaasaa Oromoo afur walitti-dhufanii mari’achuun, Dilbata dabre kana jechuun Caamsaa tokko, bara 2016, waliin hojjechuuf walii-galtee wal-hubannaa mallatteessanii jiran. Dhaabonni walii-galtee kana mallatteessan Adda Dimookitraatawa Oromoo, Adda Bilisummaa Oromoo, Kallacha Walabummaa Oromoo fi ABO Tokkoome jedhamani. Kutaa Michigaan keessa ka jiru, Keetering Yunivarsitii irraa hayyuun seenaa fi xiinxalaan siyaasaa, […]

OVR – 4 May 2016: Interview with Engineer Girma Tiruneh Dassee – Suspected for Spying

Girma Tiruneh Warraaqsaa fi qabsoo Oromoo Xaxaa diinaa keessa gale kana qulqulleessuu fi daandii qajeelaa qabsiisuun Dirqama oromummaati jedheen amana.Of qusannoo fi sodaa tokko malee dhiiga ilmaan oromoo kumaatamaan dhangal`aa jiruu gatii fi firii itti gochuun dirqama tokkoon tokkoon keenyaati.Kunis kan ta`uu danda`u, kan daandii jallaa irra jiru soroorsuun,diinaa fi fira adda baasnee beekuun,kan balleesse […]

Designed and Developed by NextGen IT Solutions