Archive | May 14, 2016

When the Law is captured

Tsegaye R Ararssa | 14 May, 2016 | Melbourne, Australia. What we see in Ethiopia at the moment is not what is often characterized as “the limits of law”–a situation where, aporetically, the law falls short of the aspiration to attain justice, or to have one’s rights protected, or to see power operate within specific parameters of […]

Dadhabbii OPDO fi Gidiraa Ummata Oromoo

Abinet Guddisa 10-2-2016 1. Seensa Uummatni Oromo erga jaarraa 19ffaa irraa eegalee baroota dheeraaf gidiraa mootummoota Impaayera Itiyoophiyaa jala akka ture ni beekama. Haa ta’u malee baroota duriidhaa kaasee hanga ammaatti qabsoo cimaa jala tureera. Keesumatti waggoota 25 darban keessa ummatni Oromoo gidiraa cimaa jala bu’ee jira. Kan hunda caalaa xiyyeeffannaa argachaa jiru garuu Diddaa […]

Designed and Developed by NextGen IT Solutions