Archive | June 25, 2016

Asoosama: Anaa fi Ana

Kumsaa Buraayyuu tiin …..“Hindubbatiin!” jedhee erga ajaja naaf dabarsee bubbuleera.‘Dubbii keessaa faayidaan tokko illee waan hinaragamneef afaan kee qabadhuu ta’i’ jedhee guyyuu natti lallaba. Rooba keessa inni na dafqisiisu, aduu saafaa inni na ollachiisu, utuun nyaadhuu inni na huqqisu, inni guyyaa na juurtesse halakan samii gurraachatti ija baasisaa na bulchu ajaja kana ta’uu mirkaneeffachuuf Qaalluu […]

#OromoProtests, June 25, 2016

‪#‎OromoProtests‬ June 25,2016 Ergamtoonni mootummaa Godina Arsii Lixaa Magaalaa Shaashamanneetti ilmaan Oromoo ajeeysaa turan 4 magaalaa Asaasaa keeysati qabaman . Ergamtootinni Mootummaa haaluma kanaan dura Ilmaan keenya Magaalaa Shaashamane keeysati ajeeysaa turteen Guyaa hardhas duula Ajeecha cimsanii Magaalaa Asaasaat bobafamani turan lubbuun nama osso hin badin namoon 4 tohanoo jala akka olan maddeen nanoo saniraa […]

Designed and Developed by NextGen IT Solutions