Archive | October 28, 2017

GAADDIDDUUJIRAACHISUUN ABBAA JIRAACHISUU DHA

Abbaa Urjii tiin: Dhiheenya kana, qilleensi Oromiyaa milkiilee injifannoo walitti dhaabaniin misiraachoo bilisummaa bubbisaa jira. Kuni, umriin Wayyaanee fii dargaa isii gabaabbachaa dhufuu labsa. Haalli kuni, haala mootummaan Hayle Sillaasee dhuma bara 1974 keessa limtee fii kan tan Dargiin bara 1990 irraa kaasee keessa lixxeen wal fakkaata. Yaroo sanitti, lachuu, waa hunda caalaa wanni barbaadaan […]

Democratization of Media: The Next Major Oromo Agenda

Democratization of Media: The Next Major Oromo Agenda Begna Dugassa, Ph.D Introduction In my previous work, I identified that the media has eight major functions (see Dugassa, 2016[1]). It informs, educates, entertains, molds opinion, advocates, provides a framework of thinking, records events and connects people and ideas. In the paper my argument is that when […]

The Root Causes of Ethiopian Political Crisis: Beyond Ethiopian Nationalism and Ethnicit

The Root Causes of Ethiopian Political Crisis: Beyond Ethiopian Nationalism and Ethnicity Yoseph Mulugeta Baba, Ph.D.* (This essay is an excerpt from my forthcoming book entitled, Negritude as the Recovery of Indigenous African Political Leadership: The Case of Gadaa Oromo Political Philosophy) Abstract I argue that the present Ethiopian political leadership pleads for a shift of […]

QABSOON RARRAGA INJIFATNOO IRRA GEETTE, BACANCARSA FARREENIIN ITTI AGGAAMATAMEEN HIN DHAABBATTU

Qixxeessaa Lammii | Onkoloolessa 28, 2017 Ummatni Oromoo erga gabrummaa alagaa jalatti kufee jaarraa tokkoo ol laakkawataa jira. Bittaan alagaan bara baraan irra gahu itti hammaachaa deemuu malee irraa fooyyamee hin beeku. Dhukkubni bubbule fira ta’a akkuma jedhamu ummatni gabrummaa irra turee oowwifate gabrummaa bilisummaa seeha. Miidhama qaamatti fudhatee sammuun hadoodee jiruu gadadoo keessummeessuu erga […]

Designed and Developed by NextGen IT Solutions