Archive | November 4, 2017

Akeekaa fi Galiin Qabsoo Bilisummaa Oromoo Ifaa fi Beekamaa Dha

Akeekaa fi Galiin Qabsoo Bilisummaa Oromoo Ifaa fi Beekamaa Dha Dubbiin jabduun irra deddeebinee Ummata keenya hubachiisuu feenu waadaa hin dhugoomne (waadaa kijibaa) namoota dhuunfaas tahe qaama kamuu irraa afaan mi’eeffatamee nutti lallabamuu fi olola keessi isaa duwwaa tahe miidiyaalee adda addaa irraa hafarfamu kan diina keenya (TPLF) akka bofaatti deebisee muuxachiisuuf akeekkateen sobamuun haa […]

“Ol Kaayan Malee Ol Ka’anii Hin Fuudhan”

“Ol Kaayan Malee Ol Ka’anii Hin Fuudhan” Waaqoo Nooleetiin Biyya lafaa kana irratti ilmi namaa akka Oddolaatti marfamee hin jiraatu, “No man is an Island”. Addunyaan keessaa jiraannuu fi irra jiraannu tun rakkinnaa fi gufuun kan itti baay’atu addunyaa milkaa’inni hagoon keessaan argamu addunyaa Qabsoo jajjaba feetuudha. Ilmi namaa Jireenya akaakuu kamuu keessatti, Hawaasummaa, Diinagdee, […]

Atileet Fayyisaa Leellisaa: ”Waan biyya keessatti ta’aa jiruun gammachuu guddaan qaba”

Atileet Fayyisaa Leellisaa: ”Waan biyya keessatti ta’aa jiruun gammachuu guddaan qaba” (BBC Afaan Oromoo) — Atileet Fayyisaa Leellisaan waggaa dura waltajjii ispoortii addunyaa guddicha Olompikii irratti wanta raawwaten gurra guddaa horate. Kanaafisi ergasi atileetiksii ittiin beekamu alatti falmataa mirga namoomaa ta’uun miidiyaalee addunyaa gurguddoo biratti mallattoo qabsoo ummataa kan ta’e. Guddaas leellifameera. Murtee akkanaa durumaa […]

Designed and Developed by NextGen IT Solutions