Archive | November 5, 2017

Complicated faces of OPDO, deciphering.

Kallacha Dubbi | November 06, 2017 My article of October 26, 2017 on “Ethiopia, grave turmoil lurking in the air?” provided some impressions on the current affairs in Ethiopia, touching on the issue of the Oromo People’s Democratic Organization, (OPDO’s) internal partitioning. The paper didn’t address the possible consequences of this partitioning and its virtual […]

YAADDOO YAADDESSAA KAABBAA BAREEDAAN MARAME

Qixxeessaa Lammii |Sadaasa 05, 2017 Jirmi abbaa mure, ilmi abbaa dhalche fakkaata. Garaan haadhaa babarruudha. Ilmaan abbaa fi haadha tokko irraa dhalatan dhiigaan tokko ta’anillee wanneen gara biraa hedduun gar gar ta’uu danda’an. Uumama waaqaan kenname dura dhaabbachuun mormuun waan hin danda’amneef fudhatanii keessummeessuun dirqama. Haadhaa abbaan ilmaan isaaniif dacheedha. Dacheen waan hin baatne ykn […]

Mohammad al-Amoudi arrested in Saudi Arabia for corruption

Mohammad al-Amoudi arrested in Saudi Arabia for corruption (Kaliti post) — Saudi Arabia detained Mohammad al-Amoudi, Ethiopian businessman along with 11 princes, four current ministers and tens of former ministers in a probe by a new anti-corruption body headed by Crown Prince Mohammed bin Salman, Saudi-owned Al Arabiya television reported. According to a senior Saudi […]

Designed and Developed by NextGen IT Solutions