Archive | November 6, 2017

Lammaa Magarsaa2

Fincilli Xumura Gabrummaa Itoophiyummaa fi Moo Oromummaafi?

Qixxeessaa Lammii | Sadaasaa 06, 2017 Aadaa mootummoota Itophiyaa dhalmayaan dhufaa dabran hunda keessatti sochii ummata bal’aan jalqabee gara guduunfaa irra gahe akka culullee raqa wal harkaa buttuu ummata harkaa butuun waan aadeffatame. Qaama sochii sana oofee dhuma irraan gahe harkaa butuun abbaa itti of taasisuun waanuma baratame malee waan har’a jalqabe miti. Sochiin har’a […]

Designed and Developed by NextGen IT Solutions