Archive | November 12, 2017

DHUGAA DUBBACHUUN FIROOMA HIN KUTU!

Qixxeessaa Lammii | Sadaasa 12, 2017 Oromoo sobuun hanga dabre. Gaaffii abbaa biyyummaa xiqqeessuun akka gaaffii Itophiyummaatti maxxansuuf yaaluun dhugaa waakkachuun dhara fudhachuudha. Oromoon Oromoo ta’ee dhalate malee Habashaa ta’ee hin dhalatne. Habashaanilee ofuma ta’ee dhalate malee saba biraa ta’ee hin dhaltne. Tokkummaan hundee osoo hin jiraatne tokkummaa alaa halaalaa jabeessuun hin danda’amu. Kaleen dabre. […]

Designed and Developed by NextGen IT Solutions