iowo

Waamicha Harmee Oromiyaa Irraa

Dubartoota Oromo DMV Jiran Maraaf:

Haadhoti ijoollee Oromoo fi Oromiyaan dhiiga boohaa nuu birmadhaa jeechaa jiru.
Deebiin keenya maal tahuu akka qabu waliin mari’achuuf,

            Guyyaa:  Sanbata, Onkoloolessa/October 08, 2016
          
            Sa’aatii: 2:00 Waaree Booda/PM
 
           Bakki: Waajjira Hawassa Oromoo Washington, DC ti (Oromo Community Organization – OCO)

           Teessoon: 6212 3rd St. NW, Washington DC 20011.
                      

Yaadadhaa!

Yeeroon sagantaa: waaree booda sa’a 2:00pm irraa jalqaba!
Dhiiga ilmaan keenya dhangala’aa jiruuf haadha iyyeessaaf haa birmannu!

Waamicha lammuummaa kana warra beektan hundatti nuu dabarsaa.

Galatoomaa,

IOWO

“Our prime purpose in this life is to help others, if you can’t help them, at least don’t hurt them.” –Dalai Lama

2 thoughts on “Waamicha Harmee Oromiyaa Irraa!

  1. The development of this organization is very important and even for the all world not only for the orormo. beside this meeting i need to add my opinion we are always with our mothers and we will win and yes we can.
    for others don’t hesitate to replay your comment

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*