‪#‎BilisummaaOromoo‬-(17.03.2016, ‪#‎XumuraGarbummaaHurrumuu‬, Oromiyaa) Mootummaan Wayyaanee erga aangoo Impaayera Itoophiyaa qabatee biyya Oromiyaa keessatti buttaa garboonfatummaa siaa diriirsee egalee qamoota hawaasa Oromoo mirga saba Oromoof dubbatan, falmanii fi qabsaa’an dhabamsiisaa jira. Bara 1992 haga 2006 gidduutti, fakkeenyaaf, artistota Oromoo qaroo fi beekamoo 10 ajjeesee jira.

 1. JIREENYAA AYYAANAA – Bara 1992 keessa ukkaamsame; ergasiia chi buuteen isaa kan dhabame.
 2. EEBBISA ADUNYA – qabsa’a fi weellisa Hagaya 30 1996 Finfineetti wareegame
 3. USMAAYYO MUSAA – qabsa’a fi weellisa mana hidhatti giddira heddu erga arge 2006 magaalaa Cirrotti boqote
 4. HIMEE YUUSUF – qabsa’a, weellisa fi ogeessa meesha muuziqa baandi caffe gadaa 1997 Harargeetti wareegame
 5. KUULANI BORUU – qabsoftu, weellistu baandi caffe gadaa 1997 harargetti wareegamte
 6. BOONSISO CAALAA – qabsa’a, Weellisa baandi caffe gadaa 1992 harargetti wareegame
 7. HORDOFA BAARENTOO – qabsa’a, weellisa baandi caffe gadaa 1992 harargetti wareegame
 8. JAALAL ENYUMMAA – qabsa’a, Ogeessa diraama baandi caffe gadaa 1992 harargetti wareegame
 9. SABBOONTU BAARENTOO – qabsoftu weellistu baandi caffe gadaa 1997 baaletti wareegame
 10. AYYAANTU BAARENTOO – qabsoftu fi Weelistu baandi Caffe Gadaa.
 11. YOOSEF GAMMACHUU – hidhaa fi dararaa hedduu booda bara 1996 Sabbatatti kan wareegame. fi kkf yaadachuun ni danda’ ama.

Kaayyoon Oromoo dhiigaa fi lafee gootota akkanaan jiraatee yoon gahe; kaayyoo isaan wareegamaniif akna galmaan gahuuf amma ilele wareega guddaa nu gaafachuu mala. Wareegni guddatus, kaayyoon Oromoo otuu galii isaa hin gahiin hin HAFU!!

1 thought on “Artistota Oromoo Motummaan Wayyaanee Ajjeese

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.