Oromiapress | Waxabajjii/June 27, 2015

“Waraabessii waan halkan godhe beekuuf guyyaa hin adeemu” jedhama mitiree mootummaan Wayyaanee yakka garaa jabeenyaan guutamee fi diinummaa guddaa uummata Oromoo irraa qabu kan argisiisuun uummata Oromoo jumlaan ajjeesaa, mirga abbaa biyyummaa mulqee angoo dhabsiisee Oromoo jumlaan hidhee yakka daangaa hin qabne waan raawwachaa jiruuf sochii diddaa uummata Oromoo fi FDG yeroo irraa gara yerootti Qeerroon gaggeessa jiruu irraa of shakkee halkanii guyyaa waraanaa of harkaa qabutti dhimma ba’uun uummata doorsisuun guyyuu sochii uummataa barraagaa kan jiruu yeroo amma kanatti diddaa uummataa jabaachaa jiruu fi uummaata Oromoo ariin guutamee jiruu irraa sodaan guddaan waan isaa qabeef humna waraanaa isaa hedduminaan magaalaa Naqamtee irra qubsisuun daandiiwwaan magaalaa Naqamteetti seensisuu kallattiiwwaan hundaan sakkatta’insaa seeraan alaan uummataa goolaa kan jiruu fi ofiif illee sodatee raafamaa jiraachuun hubatamera. Daandii konkolaataa irratti uummataa daandii adeemuu fi konkolaataa dhaabee sakkatta’uun FDG hambisuu fi sochii warraaqsaa FDG haala kamiinuu dhaabuu akka hin dandeenyee Qeerroon Bilisummaa Oromoo hubachiisee jira.

Kana malees mootummaan Wayyaanee waan qabee gadhiisuu wallaaluudhaan barsiisota Oromoo koolleejjii Teekinikaa fi Ogummaa Magaalaa Naqamtee irraa barsiisaan 8 Oromummaan yakkuun mana hidhatti darbuun ibsame jira. Barsiisota Oromoo nagaa hidhaman keessa gariin:-

1.Barsiisaa Ayyaanaa Qaabataa
2.Barsiisaa Bayyanaa Sanyii
3.Barsiisaa Dassaalee Bayyanaa kanneen keessatti argaman dabalatee barsiisotni 8 badii tokko malee hidhamanii dararamaa jiraachuu madden keenya Magaalaa Neqemtee irraa gabaasan, kanneen maqaan isaanii nu hin geenyee adda baasnee kan isiniif erginu ta’uu ni beeksifna.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*