Archive | Music

Maalan jira caccabseet na nyaate jiraa

Caalaa Haahiluu irraa Miira an qooddadhee irra deddeebi’ee caqasee quufuu dadhabe kanan siniif qooduu fedhe. Haacaaluu Hundeessaa jidduu kana sirba qeenxee ”MAALAN JIRA ” jedhu dhaggeeffattootaafi dinqisifattoota isaa erga bilisaan badhaasee,animmoo caqaseen quufuu dadhabe,akka ” gowwaan waan qabate hin gadhiisu.” sana ta’een irra deddeebi’ee dhaggeeffachaa jira. Sirbichi garuu nadha nabassee na geggeessurra, ittuu haarawaa deeme, […]

Hyder Usmael ‘Hanga Yoomiiti?’ Sirba Qabsoo – New Oromo music 2015

Lagatafo Studio requests for subscription to its YouTube Channel to get the latest and exciting Oromo song/Music. Don’t forgot to share this Video with your friends and family as well. If you happen to have any new Oromo Song, please forward Lagatafo Studio https://www.youtube.com/channel/UCeiu9oLrDG86ZllW48H6zQg Yes! Together We Can! Oromia shall be free! Lagatafo Studio

More Oromo musics of 2015

Lagatafo Studio requests for subscription to its YouTube Channel to get the latest and exciting Oromo song/Music. Don’t forgot to share this Video with your friends and family as well. If you happen to have any new Oromo Song, please forward Lagatafo Studio https://www.youtube.com/channel/UCeiu9oLrDG86ZllW48H6zQg Yes! Together We Can! Oromia shall be free! Lagatafo Studio

New Oromo music 2015

Lagatafo Studio requests for subscription to its YouTube Channel to get the latest and exciting Oromo song/Music. Don’t forgot to share this Video with your friends and family as well. If you happen to have any new Oromo Song, please forward Lagatafo Studio For more: https://www.youtube.com/channel/UCeiu9oLrDG86ZllW48H6zQg/videos

Qarmammee Ebla 2015: By Daandii Ragabaa

Qarmammee Ebla 2015: By Daandii Ragabaa

Qarmammee Eblaa keessatti miseensota ABO sadii qabadhee dhiyaadheera. Sadan isaanii gaaffii dhimma qabsoo fi galii qabsoo Oromoo irratti isaaniif dhiyaateef deebii kennan qaban. Isin hoo maal jettu? Daaw’adhaatii, bakka jirtanitti waliin maryadhaa; akeekaa fi galii qabsoo Oromoo irratti hubannoo ifaa fi qulqulluu qabaadha! Yaada keessanillee itti eda’aa; Daaw’annaa Gaarii!! Daandii Ragabaa

Designed and Developed by NextGen IT Solutions