Archive | Oromia

Galaanni Deemu, Galaana Ciisu Kaasa!

Qixxeessaa Lammii | Sadaasa 19, 2017 FDG GARA FXG TAAKKE Oromoo wal dhuunfachiisuu bira dabree OPDO ilma TPLF darbee of dura buusuudhaan dhaaba sab boonaa isii fakkeessee jira. Haasofni afaan hoogganoota dhaaba kanaa keessaa bahu gurra Oromootti mi’aawaa dhufaa jira. Dhaaba of danda’ee dhaabbate kan dhiibbaa TPLF irraa bilisa ta’e fakkaachuun isaa Oromoota waan onnachiise […]

idi-amin

Abbootiin Irree Maaliif Salphina Eeggatu?

Abbootiin Irree Maaliif Salphina Eeggatu? Idaamiin Daadaa, Mahaammad Gaadaafii, Hayilasillaasee, Kol. Mangistuu H/Maariyaam, Saadaam Huseen, RooBarti  Gaabreel Mugaabee, Wayyaanee……… Baarentuu Gadaa Irraa…….. Dubbiftoota! Mee abbootiin irree humnaan aangoo qabatan maaf aangoo humnaan qabatan sanarraa bu’uu didu..?  maaf  salphina eeggatu..? jedhamtanii odoo gaafatamatanii deebiin keessan maali?  Abdiin qaba baayyeen keessan akka  sababaa adda addaa  tarreessitanii fi […]

Oromia region president Lemma Megersa and Amhara region president Gedu Andargachew conference

YAA  SOOGIDDAA  !    YOO  OFII  JETTEE …. YAA HALGAA  ! YOO  BORIIF JETTEE…

YAA  SOOGIDDAA  !    YOO  OFII  JETTEE …. YAA HALGAA  ! YOO  BORIIF JETTEE… SEENAA  Y.G(2005) Waggaa 15 dura Goota Umurii isaa guutuu Qabsootti jiruutu, dabballoota leenjisuuf akkas jedhee dhaame. “Qabsoo nuuti gaggeessinu galma akka ga’uuf, Oromoo addunyaa irra jiru hundaa Qabsoo keessatti akka hirmaatuuf qopheessuun, hojii keenya jalqabaati. Kunis Baayyina Oromoo humnatti jijjiiruuf gargaara. Kana gochuun […]

TPLF today

“Sunsuma Jijjiiruun Marqa Hin Midhaaksu”

“Sunsuma Jijjiiruun Marqa Hin Midhaaksu” Waaqoo Nooleetiin Dhugaan ilma nama bira jiraachuu qabu kan yoomuu jijjiramuu fi daddaquu hin qabne waan jibbu jaalachuu dhabuudha. “MAN NO SEE DIRT , NO HEAR DIRT AND NO CLEAN DIRT” Kun akkamitti danda’amaa? Haarawoomsa,Haarawoomsa,Haarawoomsa…oggayyuu Haarawoomsa maal Haarawoomsuu? Bofni Umrii isaa muuxata malee hadhaa isaa hin muuxatu.Bofni yoomiiyyuu eenyummaan isaa […]

benishangulive

Shira wayyaaneen Magaala Debre Birhan tti  hojjechaa jirtu fi Dararaa Oromota naannoo Beenishaangul Gumuz

Shira wayyaaneen Magaala Debre Birhan tti  hojjechaa jirtu fi Dararaa Oromota naannoo Beenishaangul Gumuz Abdii Lammii  irraa Yeroo ammaa magaalaa Debre Birhaan , shawaa kaabaa tti ji’a lamaan darbe kana keessa namoota 20 oltu halkan morma qalanii ajjeesaa turan. Ajjeechaa akkasii kan raawwachaa ture  wallaalamee tureera. Gochaan akkasii magaala sana keesatti yeroo yerootti dabalaa waan […]

DLpxJ8YW4AEcNCe

Uummanni Oromoo Eeboo Abbaan Duulaa fi Waayiloonni Isaa Ittiin Waraanan Ofirraa Buqqisaa Jira!

Uummanni Oromoo Eeboo Abbaan Duulaa fi Waayiloonni Isaa Ittiin Waraanan Ofirraa Buqqisaa Jira! Baarentuu Gadaa Irraa Erga wayyaaneen uummata Oromoo weerartee waggaan 26 darbeera. OPDOn har’a  fakkeessiif akka waan aantummaa uummata Oromoo qabduu qabaa gadi na dhiisaa jechaa jirtus erga Wayyaaneedhaan uummata Oromoorratti ijaarmtee waggoonni 27 darbaniiru.  Dhaabni tun guyyaa gaafa ijaaramteerraa kaatee dirqama Wayyaaneerraa […]

ABO

Ummatni Jaalalaan Malee Lolaan Hin Mohatamu

Ummatni Jaalalaan Malee Lolaan Hin Mohatamu (Ijoo Dubbii ABO Sadaasa 14, 2017) Lola kaayyoo Wayyaanee kan farra Bilisummaa Ummatootaa, farra dimokiraasii fi haqaa tahe fiixaan baasuuf bara 1992 Wayyaaneedhaan Ummata Oromoo irratti banamee waggoota 25 dabraniif osoo addaan hin citin deemaa jirutu Wayyaanee butuchee sadarkaa amma irra gahe kana (jal-bultii xumura aangoo isaa) irraan gahe. […]

DHUGAA DUBBACHUUN FIROOMA HIN KUTU!

Qixxeessaa Lammii | Sadaasa 12, 2017 Oromoo sobuun hanga dabre. Gaaffii abbaa biyyummaa xiqqeessuun akka gaaffii Itophiyummaatti maxxansuuf yaaluun dhugaa waakkachuun dhara fudhachuudha. Oromoon Oromoo ta’ee dhalate malee Habashaa ta’ee hin dhalatne. Habashaanilee ofuma ta’ee dhalate malee saba biraa ta’ee hin dhaltne. Tokkummaan hundee osoo hin jiraatne tokkummaa alaa halaalaa jabeessuun hin danda’amu. Kaleen dabre. […]

Olola Sobaa Oofuun Abbaa Qabsoo Nama Hin Taasisu!

Garee Mo’u | Sadaasa 10, 2017 Murni wayyaane (TPLF) har’a olaantummaa waraana qaba jettee amantullee impaayeerti keessatti bu’aa isaanii tiksuuf hin dandeenye. Kunis qabsoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi Waraanni Bilisummaa Oromoo (WBO) akasumas uummani Oromoo waliigala godhuun saaxilamee jira. Qabsoon Oromoo kunis haalli siyaasaa impaayeera Itophiyaa bifa kanaan dura qabaachaa turee irraa akka jijjiramu taasiseera. […]

fdg09

Tooftaan Shiraa fi Humni Kamuu Galii QBO Hanqisuu fi Jallisuus Hin Danda’u

Tooftaan Shiraa fi Humni Kamuu Galii QBO Hanqisuu fi Jallisuus Hin Danda’u (Oromo Liberation Front) — Sadaasa 09, bara 2005 ifatti Adda Bilisummaa Oromootiin labsamee hirmaannaa Ummata bal’aa Oromootiin guutuu Oromiyaa keessatti kan dhoohe Fincilli Diddaa Gabrummaa (FDG) kunoo waggoota 12 lakkoofsisee jira. Fincila Diddaa Gabrummaa Sadaasa 09, bara 2005 bifa sanaan eegaluu keessatti wareegamni Ummatni keenya akka […]

Lammaa Magarsaa2

Fincilli Xumura Gabrummaa Itoophiyummaa fi Moo Oromummaafi?

Qixxeessaa Lammii | Sadaasaa 06, 2017 Aadaa mootummoota Itophiyaa dhalmayaan dhufaa dabran hunda keessatti sochii ummata bal’aan jalqabee gara guduunfaa irra gahe akka culullee raqa wal harkaa buttuu ummata harkaa butuun waan aadeffatame. Qaama sochii sana oofee dhuma irraan gahe harkaa butuun abbaa itti of taasisuun waanuma baratame malee waan har’a jalqabe miti. Sochiin har’a […]

Designed and Developed by NextGen IT Solutions