2 thoughts on “DAMBALII, New Afan Oromo Drama Series on OBS, Opens in Finfinne with Huge Ceremony at the Oromo Cultural Center

  1. ABOO GARRA NURRASINA DEFATTI WANJETAN NUDHEECHA MOTTUMAN HINTTAWUU ODDOO HINJEDHIN [ KUUNNII METTADHAA JEDHEE WEDEELLII HA’RREE ] ,MARIANAFII GANATT,,,,MOGACHOCH KECHA FILECHUUN KECHENIMO AJJAEEBA,,,EJJOLE BEEYA’ ABAKOTI ,,[MALKECHA:NUDHAABANI HUNDUMMA KECHAA KA’BBNA ],,,MUCHA ,FANUEL FUDHECHUU DEEDES,,HINYADINA,,,HINGUDIFENA,,,OROMON DURRUU ELMOO NEMAA’ GUDDIFECHUU HINJALETTA’

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*