Since Jamal Abdullahi’s children were born, he’s made his education secondary to theirs. Video by Max Schulte.

Jamal Abdullahi needed a letter to save his life. It would be addressed to his father, exiled somewhere — he did not know where, exactly — in Somalia.

Its message would be: Please come for me. But Jamal did not know how to write. He had never been to school.

SEENAA MAATII ORMOO NEW YORK
 OBBO JAMAAL ABDULLAAHI FI SEENAA MAATII ISA DAAWWADHA!
JIRUU JIREENYA BIYYA HORMAA RAKKISSAAF DADHABSIISSAA KEESSAATTI IJOOLLEE GUDDISSAAN SADARKAA OLAANAA IRRAAN GA’UUN YOO MURRANNOON HOJJETAAN AKKA DANDA’AMUU SEENAA ISAANNII IRRAA HUBBANNEERAA. KUN FAKKEENYA ILMAAN OROMOO KAANNIIF ILL NI TA’A JENNEE YAANA.

OBBO JAMAALI FI MUCCAYYOO ISAANNII BIIFTUUN BARA KANA KANA BARNOOTA ISHEE KUTAA 12FFAA QAPHXXII OLAANAA DHAN XUMURTEF GALATOO GUDDAA QABNA, FAKKEENYA GUDDAA IJOOLLEE OROMOO BIYYAA AMBAA KEESSAATTI DHALATANNIIF TAATTEE JIRTI.

AMAS YEROO BARNOOTA SADARKAA OLAANA TI QAPHXII WALFAKKAATAA AKKA GALMEESUU DANDEESSUF HAWWIIN KEENYAA FI JAJJABNII WAAQA SII WAJJIIN HA JIRATUU.
GALMA KEE AKKA GEESSUUF HAWWII KEENYA!

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*