3 thoughts on “Finfinnee – Leelloo News Paper 2nd Issue- Waggaa 1ffaa Jildii 2 Jimaata Sadaasa 27, 2015

  1. Warri ayyaantuu dha galatooma leelloo nu dhaqabsiisuu keessaniif.
    Obbo Turaan link isaa tanuma ayyaantuu irra jiru tana yoo tuxxan gootan ni banama.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*