5 thoughts on “Gaaffii fi Deebii Hayyuu Duree ABO Duraanii Obbo Galaasaa Dilboo Waliin Taasifame Kutaa 1ffaa

 1. Hojaa boonsaa biyya Abba keessan bitta alagaa jala baasuuf isiniif gootonni keenya kanneen hafanis raawwaataaniin sabni oromo Ara, a ofi bare qabso itti fufa jira kanaaf galanni keessan bilisumma ha ta,u, hasawin hiriira finfinne irraati laattan raagumma dubbatan jechuun ni dandaha, am a osoo gurra agate impirettiin fi Sabi oromo haala Amma keessa jiru hin fakkaatu ture.
  Ani gaafileen akka na ibsamu barbaade keessa tokko yeroo ogganni dire haa deemu jedhame qooda fi namoota macaf tulama keessa deeman yokiin wareegamni jeneraal tadasaa biru walitti hidhata qabaachu danda,u yokiin jenrali tadaasaan abo keessatti qooda ni qaba yo ta,e ? lammafa wereegamni baro tumsa akka has a, amu badho dachasaan kan raawatame mo Gama bira akka dubbatamu lamaani isaanitu degartonni Jara ajeestan akka badhoon ajjeese fakkeeann yo ta,e?
  Dhugumatti isaan seena hojjata male seena barreesa hin turre bakka Gara Gara halli adda adda akka ture himaniiru hubannoo argachumaaf jedheti galatooma

 2. Jaarsoliin keenya mataa ABO ta’anii tajaajila turan carraa argatanii utuu hinwareegamanii lubbuudhaan jka jiran ilaalchisee qabxiin ani kaasuu barbaadu:

  1ffaa. Ummatni Oromoo badhaasa qopheessuufi akka qabu
  2ffaa. Jaarsoliin kunis dhaalaootni Oromoo ammaa qabsoo isaan eegalan daraan jabeessee akka ittifufuuf muuxannoo isaanii bifa mul’atuun dabarsuufii qabu Fknf. leenjii adda addaa kennuun , leenjii waraanaa dabalate

 3. Thank you Obbo Galaasaa for giving your beloved nation of Oromia your entire life. This a paragon of love for one’s country and people. Whoever angered you in the struggle, you must forgive them and be active in the OLF for the sake of the nation because colonial rule is harshest than what ever anger you have.

 4. Thank You OMN for organizing the interview with our hero J/Galaassaa. I call him a true son of Oromo for his dedication, commitment, love and determination as well as the personal scarifies J/Galaasaa made for Oromo people. For Oromo cause he lost his mother sisters and brothers. Many of his siblings were killed. J/Galaasaa was almost killed by those who under the umbrella of OLF called themselves for a long time OLF leaders who abandoned OLF a few years ago and declared that they never believed in independent Oromia. It is a miracle that he survived and able to tell the stories objectively. He is a humble person as you can see from his speech yet a lion when it comes to fighting for the independence of Oromia. Thank you for the scarifies you. Now it is time that Queeroo and Qubee generation peruse the struggle forward.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*