Muulaatuu Gammachuu, Itti Aanaa Dura Ta'aa KFO
Muulaatuu Gammachuu, Itti Aanaa Dura Ta’aa KFO


(VOA Afaan Oromoo) — Jila Itti-aanaa Ministara Dhimma-alaa Yunaayitid Isteets – Toom Maalinoowiskii hoogganamee fi gurmuu Gamtaa Awurooppaa dabalatee, aangawoonni sadarkaa Addunyaa dhiheenya Itiyoophiyaa daawwatan irra-jireessa waa’ee mormii Oromiyaa keessatti baatiilee afurii olliif geggeessamaa jiruu fi tarkaanfii mootummaan fudhatetti fuuleffachuun ka haasawaa turan ta’uu tu dubbatamaa jira. Itti-aanaa minisarri Yunaayitid Isteets, Toom Maalinowiskii, mootummaan Itiyoophiyaa rakkoo Oromiyaa keessatti uumameef itti-gaafatama fudhachuu isaatti ka gammadan ta’uu eeranii, “garuu, tarkaanfii qabatamaa irraa eegaa jirra. Gaaffii uummataas deebii kennuu qaba.

Logoo KFO
Logoo KFO

Waltajjii siyaasaa illee mormitootaaf banuu qaba,” jechuun isaanii gabaasamee jira. Gamtaan mormitootaa beekamaan Medrek garuu, “Motummoonni sadarkaa Addunyaa dhimma kana irratti ejjennoo jabaa hin qabaanne” – jechuun, dhiheenya tuta gaazzzexeessotaaf ibsa kenne. Kanumaa, gurmuun aangawoota Ameerikaa fi gurmuun Gamtaa Awurooppaa dhiheenya Itiyoophiyaatti imalan dhaabota mormitootaa mormii Oromiyaa keessaa qooda guddaa qabanii fi mootummaan balaaleffataa ture dubbisan moo hin dubbisne? Yoo dubbisan tahe maal maal mari’atan? Yoo hin dubbisne tahe immoo maaliifi?


Ayyaana DH.D.U.O Kan Magaalaa Mandii Mormiin Mudachuu Jiraattonni Dubbatan

0F86300A-57FC-4F4C-A169-47BFDA46FC4A_w1000_r1_s
Mormii Oromiyaa (Mirga) fi kabaja ayyaana Dh.D.U.O oggaa 26ffaa (Bitaa) {Suuraa Faayilii}


WASHINGTON, DC (VOA Afaan Oromoo) — Godina Walaggaa dhiyaa magaalaa Mandii keessatti har’a ayyaana waggaa 26ffaa hundeeffama dhaabbata dimokraasummaa uummata oromoo kabajamaa ture irratti mormiin ka’uu isaa jiraattonni magaalattii nuuf ibsanii jiru. Barattoonni mana barnootaa Abdii borii jedhamuufi kan giddu galeessaa galma ayyaanni kun keessatti ayyaaneffatamu cina dhaquu dhaan mormii isaanii dhaadannoo dhaa fi sirbaan dhageessisaa turan jedhu jiraattonni.Jiraataa magaalaa Mandii obbo Hundumaa obsaa haal har’a uumame nuuf ibsaniiru.

Jiraattonni magaalaa Mandii akka jedhanitti dargaggoonni mormii qaban dhiyeeffachuuf galma wal ga’ii OPDO dhaquu dhaan dhakaa darbaa, dhaadannoo dhageessisaa turan. Korri bittinneessaaf humnootiin Federaalaas bobba’anii ijoollee kana hanga ganda keessaatti faana dha’anii reebaa kan argatanis qabanii mana hidhaatti naqaa turan jedhan.

Uummati Oromoo dhiigi ilmaan isaa dhiigi dhangala’aa kaan hidhaatti kaan immoo achi buuteen dhabamee utuu gadda irra utuu jiru ayyaana ayyaaneffanna jedhanii ba’uun hanga dhiiga ilamaan keenyaa dhuganii ti jechuu dhaan aarii dhaan dubbatu jiraattonni kun.

Itti gaafatamaan waajjira poolisii magaalaa Mandii Inspeekter Sandaabaa Fufaa garuu ayyaanni kun nagaa dhaan xumurame. Uummatis ba’ee ayyaaneffatee gale jedhan. Reebichi hidhaan raawwatame hin jiru. Mormii kan jedhames ijoollee mana barnootaa sadarkaa duraa kanneen 15-20 ta’antu daandii irraa wacaa ture. Isaanis namni itti bu’e hin jiru. Nagaan manatti galaniiru jechuu dhaan komee jiraattonni dhiyeessan kana haalaniiru.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.