Egypt, Cairo

Hirira idil adduunya magaala egypt cairo keessatti baqattoonni oromoo as jiranu gaaffi mirgaa dhaabbata UNCHR gaafachuu kuno guyyaa 3ffaan isaani har’a dhumee oolee jira.baqatoonnii biyya masira magaala egypt cairo keessaa jajjabina qabanuun yeroo ammaa kanas dammaqinaan haala ho’a ta.en sagalee isaani dhageesisaa jiran.
Wanti immo baayye qabsoo irraatti illee nama jabeessu haadhoolin ilmaan sadi afur qabdus fudhatte achiti baate falmachu isiti osoo nyaata dhugaati hin jedhin.halkan illee achuma ilmaan hanqafatani buluun jajjabina qeerroo ilmaan isaanitti horan yoomu galatonfamu qabu.

Ammas immoo namoonni haaloota adda addaa isin qunnamnaan haftan yoo jiraattan nuti hamma gaaffin nuti gaafanne deebi argatutti gara manaa galaa waan hin jirreef akkaa isin illee waan oromoo ilaallatu kana irraa qooda fudhattan abdi guddaa isin irraa qabna.yaa oromoo walif irree taane waliin haa falmannu tokkummaan riqicha bilisummaati nuti oromoodha oromummaan boonna yoomuu wal jaallanna oromoon tokko yoomu gargar kan baasu yoo jiraate lubbuu oromoo qulqulluuf kennine waan gargar nu fageessuu dura ni dhaabbanna.
Isinin jaalladha ilman oromoodha
Beekaa keenya haa jabeeffannu
Wallaala haa gorfannu.l
Ofi immoo waa hubachuf haa barannu

Hirira yeroo ammaa kan guyyaa har’a kan kaleessaa kan dheengadda kana fakkaata ammas itti jira ummanni oromoodha
12494721_994168527339414_3893069574497178989_n

12932916_1703185433268034_7859755025485428418_n
12928379_1703185369934707_6341508953599624351_n
12376841_1703185393268038_5687915687542697439_n
12417515_1703185419934702_2005573126839046585_n

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*