Malkaa Caffee irraa

goototaEbli 15 Guyyaa Wareegamtoota Oromoo ti. Sababaan isaa gootowwan ilmaan Oromoo godinaalee Oromiyaa gara garaa keessaa, gosoota Oromoo gara garaa keessaa, amantiilee adda addaa keessaa kan walitti dhufanii Ummata Oromoo gabrummaa jalaa baasanii bilisummaa gonfachiisuuf qabsoo gaggeessaa turan jajjabootu guyyaa Ebla 15 kan bara 1980 (waggoota 36 dura) tokkummaa Oromummaa isaanii waan hunda (lubbuu isaanii illee) caalchifachuudhaan walii isaanii fi waadaa qabsoo bilisummaa Saba isaanii irratti cichuudhaan wal irratti dhumanii boolla tokkotti awwaalamanii tokkummaa Oromummaa lubbuu, dhiigaa fi lafee isaaniitiin mallatteessanii bilisummaa Saba isaaniitiif aarsaa tahan.

Har’a dhiigni isaanii fi kan Oromoota kumaa-kitila isaan duraa fi isaan boodaa hundi iyyatee, lammiin hundi waliif birmatee (keessattuu Dhalootni Qubee Qeerroon ammaan tanaa) jireenya gabrummaa Sabni Oromoo Jaarraa tokkoo oliif jalatti gidirfamaa jirutti xumura gochuudhaan bilisummaa Sabichaa dhugoomsuuf wareegama fedhe baasuu irraa akka duubatti hin deebine diinaa fi firattis hojiidhaan agarsiisaa jira. Oromoon Saba tokkicha kan gaaffii siyaasaa tokkicha (Gaaffii Bilisummaa) waliin qabu tahuu isaa har’aan tana Qeerroo fi Qarreen Oromoo guutuu Oromiyaa keessaa wal faana hiriiruudhaan afaaniin osoo hin taane dhiiga ifii itti dhangalaasanii, lafee ifii itti cabsanii, lubbuu ifii itti wareeganii addunyaatti lallabachaa jiran.

Waggoota 36 dura oggaa gootowwan ilmaan Oromoo Shinniigatti wareegama hadhaawaa sana baasan gaaffiin Bilisummaa Oromoo fi waa’een tokkummaa Oromummaa abdii hin dhugoomne kan namootni muraasni akkanumaan itti rakkatan fakkaata ture. Har’a garuu baddaa fi gammoojjii, laggeenii fi gaarreen, magaalaa fi baadiyyaa Oromiyaa mara haguugee akka ibidda saafaa kan belbelaa jiru dubbuma sani. Waa’ee dubbii sanii if duuba deebinee qaabachuun isa har’aa waan jabeessuuf Walaloo Irbuu Shinniigaa jettu tanaan waan sana haa yaadannu.

Seenaan boonsaa fi cululuqaan har’aan tana dhiiga Dhaloota Qubeetiin barreeffamaa jirus boru akkasuma yaadatama.

Injifannoo Ummata Oromoof !

Malkaa Caffee

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*