Gootowwan Qeerroon Barattoonni Oromoo mooraa Yuunversiitii Wallaggaa guutummaan guutuutti barnoota dhaabuun hanga gaaffiin mirga Abbaa biyyummaa keenyaa nuuf deebi’utti hin barannu jechuun gara maatiitti galaa jiru.

Mudde 5,2017/Yakka mootummaan Abbaa irree wayyaanee jumlaan yeroo ammaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru kan boqonnaa isaan dhorke gootowwan qeerroon barattoonni oromoo mooraa yuunversiitii Wallaggaa keessa jiran hanga gaaffii mirgaa kan Abbaa biyyummaa keenyaa nuuf hin deebinetti barnoota hin barannu jechuun guutummaan guutuutti barnoota addaan kutuun gara maatiitti imalaa jiru.Caalmaattimmoo yaaddoo hamaa fi dhukkubbii sammuu kan nutti ta’ee lammiiwwan keenya karaa daangaa oromiyaa irra jiran yeroo ammaa qe’eef qabeenyaa isaaniirraa duguuggamuun yakki dhala namaaf hin mallee irratti raawwatamuun ittuu akka barnoota dhaabnuuf nukakaase jechuun barattoonni oromoo mooraa yuunversiitii Wallaggaa tokko tokko rakkoo qaban haala garaa garaan sagaleesaanii dhageessisuun iyyatanii jiru.Addattimmoo akka barattoonni mooraa yuunversiitii wallaggaa tokko tokko dubbatanitti adda durummaan kan akka barnoota dhaabnu nugochaa jiru mootummaa wayyaaneedha,akkasumas sirni wayyaanee gaaffii karaa nagaan deddeebinee gaafachaa turreef deebii karaa nagaan nuuf deebisuu dhiisee humna agaazii mooraatti ol nuseensisuun barnootarraa kan nu ari’e mootummaa wayyaaneedha jechuun sagalee isaanii dhageessiffachuun guyyaa dilbataa ganama iyyataa akka turantu addeeffame.
Gootowwan barattoonni oromoo kunneenis aarii fi muffii sirna wayyaaneef qabanirraa ka’uun mudde 5 bara 2017 ganammarraa ka’uunis guutummaan guutuutti doormii cufuudhaan mooraa Gad lakkisanii ba’anii jiru

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.