Master Pilaanii maqaa haaraadhaan deebisaa jiran. Shirri qonnaan bulaadhaaf kaffaltiin wayyaa kennina jedhu kunis akkuma maastar pilaanii dullachaa mormamuufi dhaabbachuu qaba. Qonaan bulaan Oromoo lafa ofii ofiif misoomfachuu barbaada malee gurgguratee hddaan buqqa’uu hin barbaadu. Maali Oromoon ofii lafa misoomsuu hin beekumoo wanna lafti irraa fudhatamtee alagaan misoomsuuf?

Dhagahaa ilmaan Oromoo, lafa teenyarraa bifa kanaan nu buqqaasanii abba biyyaa of godhuuf ammas marxifatanii ka’anii jiran. Shira kana fashalsuuf karaan salphaan kanuma baatilee muraasa keessa hojitti hiikkamee milkaayaa ta’uun isaa mirkanaaye sani. Kunis qabeenya invastaronni lafa keessanirratti jaaratan barbadeessuun lafa teessan deeffattanii dhuunfachuudha. Tarkaanfileen hanga ammaa fudhatamaniihuu bu’aa guddaa buusaanii jiran. Invastaroonni hedduun hojii dhaabanii maallaqa biyyaa baasaa jiran. Sababa kanaan gatiin lafaa dur samii tuqee ture akka raafuu gannaatti bushaayee jira. Ammas tarkaanfii akkasii itti cimsuun warri amma booda lafa teessan mootummaa irraa bitachuu fedhu akka of duuba deebi’u godha.

Biyyi kamuu ummata ofii waliin misoomuu qabdi malee ummata hiyyoomsuunii miti. Mootummaan tun yoo dhuguma lafa misoomsuu barbaadde imaammataafi tarsiimoo qonnaan bulaan kun lafa isaa ofiif iti misoomfatu baasuu qaba ture. Garuu kaayyoon Wayyaanee qonnan bulaa Oromoo lafa isaatirraa maqaa misoomaan buqqaasnii ofiifi deeggartoota isaanii kan biyya alagaa waliin duroomuun Oromoo hiyyummaa barabaraatin xaxnii of jalatti bulchuufi. Kanaafuu sabni keenya bakka jiruun seera haaraya isaan baasan kana mormuufi warra tarkaanfatee dhufee lafa keenya fudhatu ammoo qabeenya jalaa barbadeessuun kasaarsuu cimsee itti fufuu qaba.

4 thoughts on “Master Pilaanii maqaa haaraadhaan deebisaa jiran

 1. Wayanes, don’t miscalculate again! Don’t test the resolve of oromo people. We are very, very serious!

  Don’t open our fresh wounds, don’t insult our martyrs. This is a calculated provocation.

  Not, on the blood of our children!!!

  Even if it takes the lives of all of us we shall never allow one inch expansion of the border of Finfinne into Oromia, even the pay one trillion dollars for an inch. We shall die for this. Hopefully it also marks their final breath in Finfinne. We should fight until all people already displaced are returned to their original homes with full compensation for their loses up to now.

  That’s why I warned against celebrating early. The enemy is as committed to destroy Oromos as we are committed to be free. Until Finfinne is free there should be no talk of victory. The struggle must be intensified. Burn any thing that looks, sounds or feels wayane and their supporters! Far more blood shed is to come. This time Finfinne herself should taste the life of oromos in the country side.

 2. The woyane has been saying same shirt again and again when they think the oromo struggle is getting slower. They don’t know that the Oromos are preparing themselves for the final destruction of Woyane. This time, it must be the end of Woyane once and for all

 3. Did anyone expect TPLF thugs and their OPDO genuinely stop the so-called Master Plan? As long as the TPLF-led regime dictatorship exists, the master plan will be implemented, al beit, slowly and in different forms. Oromos must not expect any positive undertaking from TPLF thugs and OPDO mercenaries as long they are serving TPLF supremacy. Oromos have no alternatives to heightening diversified forms of resistance & struggle against the TPLF-led regime. It’s clearly becoming the survival of the fittest.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.