5 thoughts on “OBS TV: Qophii Addaa Aartii Shubbisaa

  1. qamar “oromo julmaan hidhaa baatu male ,julmaan hidhamte garre’ jee kanaafu sila isa ijaan arkku badhe gammachuu kiyya.

  2. Namoota qabsoo Oromo irratti takka hojjatan asirratti mullisuun kan biraatilleen badii yoon hojjadhe humaa narra hin gayu je’ee hamilee arkata, waan kana taheef warri Ayyaantuu maxxansitan waan akkanaa irraa yo if qusatan bareeda natti fakkaata. Galatoomaa

  3. Kamar yusuf was Oromo’s hero. What went wrong! Can anyone explain to me? And can any one stop him if he is doing something wrong considering the good things he did for Oromo people in the past?

  4. Aadaan Oromo aadaa guddaa akka haadha isaatii Oromiyaa, ballinnii isaa akka ardii lafaa, gadi fageenyi isaa akka garba Atilantik, heddumini isaa akka cirracha Abbayaa, sooresa, badhadhaadha.

    Gurbaa kana qopheese, Gazzanyi Caalaa fi uummati OBS hedduu galatoomaa.

    Jabaadhaa

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.