5 Responses to OBS TV: Qophii Addaa Aartii Shubbisaa

 1. ali March 19, 2016 at 9:00 pm #

  qamar “oromo julmaan hidhaa baatu male ,julmaan hidhamte garre’ jee kanaafu sila isa ijaan arkku badhe gammachuu kiyya.

 2. Imimmaan March 20, 2016 at 6:38 am #

  Namoota qabsoo Oromo irratti takka hojjatan asirratti mullisuun kan biraatilleen badii yoon hojjadhe humaa narra hin gayu je’ee hamilee arkata, waan kana taheef warri Ayyaantuu maxxansitan waan akkanaa irraa yo if qusatan bareeda natti fakkaata. Galatoomaa

 3. Imimmaan March 20, 2016 at 6:39 am #

  Yakka jechuu kooti

 4. Lkagedw March 20, 2016 at 9:37 pm #

  Kamar yusuf was Oromo’s hero. What went wrong! Can anyone explain to me? And can any one stop him if he is doing something wrong considering the good things he did for Oromo people in the past?

 5. Oromian bateleur March 21, 2016 at 11:36 am #

  Aadaan Oromo aadaa guddaa akka haadha isaatii Oromiyaa, ballinnii isaa akka ardii lafaa, gadi fageenyi isaa akka garba Atilantik, heddumini isaa akka cirracha Abbayaa, sooresa, badhadhaadha.

  Gurbaa kana qopheese, Gazzanyi Caalaa fi uummati OBS hedduu galatoomaa.

  Jabaadhaa

Leave a Reply

Designed and Developed by NextGen IT Solutions