terfa_dibaba

Obbo Tarfaa Dibaabaa, har’a Adoolessa 29, 2016, magaalaa Hamburg, Jarmanii, keessati addunyaa kana irraa dhukkubaan boqoochuu isaanii gadda guddaan isin beeksisna. Obbo Tarfaan, Amajjii 6, 1940 magaalaa Dambidoollo, Wallaga, Oromiyaa tti dhalatan.

Obbo Tarfaan abbaa manaa Adde Arfaasee Gammadaa, abbaa Yared, Benjamin fi Talile, fi akaakayyuu Gilcha, Galan Hirtz-Dibaba, Hawani Yonas and Yadani Yonas turan. Maatii fi firootin isaanii jaalala fi kabaja guddaanisaan yaadatu.

Sirna, bakka fi yeroo awwaalcha isaanii yeroo dhihooti beeksisna.

Maatii Oboo Tarfaa Dibaabaa
——————————–
Sad News

Our family is deeply saddened to inform every one of the passing of our beloved Obbo Tarfaa Dibaaba, on July 29, 2016 in Hamburg, Germany. Obbo Tarfaa was born on January 6, 1940 in Dambidollo town, Wallaga, Oromia.

Obb Tarfaa is survived by his dear wife Adde Arfaasee Gammadaa, his loving adult children Yared, Benjamin and Talile, and his beloved grandchildren Gilcha, Galan Hirtz-Dibaba, Hawani Yonas and Yadani Yonas. He will be missed terribly and remembered fondly by his family and friends.

Obbo Tarfa’s funeral arrangements will be announced soon.

Obbo Tarfa’s Family

 

Ayyaantuu – we are deeply saddened by the loss of the ‘father of Oromo Rielf Association (ORA)’, Tarfa Dibaba, whose life long dedication saved thousands of Oromo refugees in the Horn of Africa. We extend our deepest sysmpathies to the family of Tarfa and friends. May the soul of Tarfa be at peace! RIP

More development about the death of Tarfa Dibaba to come

13 thoughts on “Oduu Gaddisiisaa: Obbo Tarfaa Dibaabaa addunyaa kana irra boqote; Tarfa Dibaaba passed away

 1. I am very saddened by this news. Meeting Obbo Tarfaa numerous times on different occasions, I know what kind of down to the earth person he was My heartfelt condolences to his family. RIP my hero!

 2. Very sad news indeed. Obbo Tarfaa Dibaaba was a true Oromo hero and a gallant freedom fighter that fought with utmost dignity, integrity, and exemplary discipline. He was determined, knew what is wanted for Oromo and stuck to that with admirable professionalism. He is an excellent example for those us left behind to emulate his glorious life. My you rest in peace my comrade. Abraham Mosisa

 3. Obbo Tarfaa Dibaabaa, the lion who fearlessly chased the Derg’s merceless soldiers in around Shirqolee, Bambasii and Gaara Baangaa,

  ruhe in Frieden !

  Mein Beileid für trauende Familie.

 4. We are so sorry to hear the loss of this giant Oromo in Europe. It is really sad news. He will be remembered by many, beyond the oromo community worldwide, as a Person whose life has found its purpose in serving those who found themselves on the wrong side of life for just being an Oromo. Our heart goes out to the family. May he rest in peace.

  Soreti and Genemo

 5. My you rest in peace Jaal Tarfaa. I don’t have words to express you. You were a true Oromo hero and a gallant freedom fighter.
  Jaal Tarfaa nagaatti. Nu jaallan keetii fi maatii keetiif jabina, Kaayyoo keetii galman ga’insan kadha.

 6. wareegama Jaal keenyaa kana yeroon dhagahe hedduun gadde. Obbo Tarfaa maqaa qofaan hin beeku. Hojii isaanii mul’ataa fi abdii baqattoota Oromoo fi namoota heduutiinan beeka. Wareegama qabsoo bilisummaa Oromoof godhan hundaan bara- baraan yaadatamu.
  Rabbi lubuu isaa haa maaru.
  Adam.

 7. I am in deep sadness when I read info. on the passing away of Tarfa Dibaba yesterday and I shared this sad news on face book with concerned Oromo nationals. He was an extraordinary Oromo devoted for Oromo cause not only in his great role in leading Oromo Relief organization but also in building Oromoness all his life. Socially he was a father, a friend and kind to all Oromos. In other words he had all true qualities of Oromuumaa.
  I pray, you may rest in peace. I pass my deepest condolence to his family.

 8. Oduun kun hedduu na naasise; na gaddisises. Bu’aan hojii Obbo Tarfaa kanneen rakkoo irraa baraaran keessa tokko. jireenya baqattummaa keessatti, gargaarsi inni nu godha ture qofa osoo hin taane, of keeniinsi, jaalallli fi amalli inni ittiin hojjechaa ture irraa kanin baradhes haga har’aatti jireenya kiyya qajeelchaa jira. Nama umurii isaa guutuu Oromoof dhugaan qabsaawe fi akka warra kaanii qananii hari’uu dhiisee jireenya isaa Oromoof kan kenne ture. Obbo Tarfaan, Oromummaa fi kaaayyoo walabummaa Oromiyaa nama dalagaan mul’isee goota Oromoo ti. Yaadannoo guddaan Obbo Tarfaaf ta’uu qabu, hojii eebbifamaa fi lubbuu Oromoo baraaruu inni hojjechaa ture jabinaan itti fufuu dha.Tarfaa Dibaabaa Foundation: kan hojii Obbo Tarfa itti fufsiisu ijaaruu qabna. Waqayyoon Obbo Tarfaaf jannata; maatii isaatiif ammoo obsa haa kennu.

 9. I AM DEEPLY SORROW OF OBBO TARFAA DIBAABA , THE TRUE OROMOO HERO AND PASSED AWAY FROM THIS WORLD.
  LET HIS SOUL BE REST IN PEACE.

 10. Jaal Tarfaa Dibaabaa namoota ani qabsoo bilisummaa saba keenyaa keessatti qooda isaaniif dinqisiifadhuu fi galateefadhu keessaa tokko.Hoji jaal’ataa tahuun isaa qabsoo keenyaafis gumaacheera.Akki itti ijoollee isaa jaalala Oromummaa itti bulchaa biyya ormaa keessatti guddisee hedduuf fakkii gaarii tahuu kan dandahu dha.Kan ofii godhe duwwaa utuu hin tahin qabsoo keenyaaf firaa fi tinnisa horuuf kan raawwate bu’aa argamsiiseera.Kana hundaa irratti haati warraa isaa J.Arfaasee Gammadaa biraa haftee hin beektu waan taheef iseenis kabajaa fi galata guddaa qabsaawota Oromoo biraa qabdi.Maatii fi waa’illan J.Tarfaaf obsaa fi jajjabinan hawwa.
  J.Tarfaa,gadda guddaanin nagaa sitti dhaama.

  Dhugaasaa Bakakkoo

 11. Obbo Terfa,

  You will be so missed. You were a true father to many oromo refugees, distance never limited you from helping. You traveled from Germany to Sudan, Somalia, and Kenya to help oromo refugees. You were a true freedom fighter in many ways. You will not be forgotten. History will keep your legacy alive forever. May You Rest in Peace.

 12. Obbo Tarfaa Dibaabaa addunyaa kana irraa boqochuun hedduu na gaddiisise . Obbo Tarfaan , kaayyoo ganamaa , kan bara dargagguummaa isaanii itti amanaanii ka’an irraa utuu hin jallatin bakka ga’umsa kaayyoo kanaatiif itti cichanii umrii isaanii dabarsaniiru . Wayyoo ! calqaba Diddaa Fincila Garbummaa Ol-adeemaa Keenyaa hamma tokko arguuf carraa haa hargatan malee , Xumura Diddaa Fincilaa Garbummaa Ilmaan isaan guddisanii kana utuu hin argiin lafa dhugaa dhaquun isaanii Wayyoo – Wayyoo na jechisiisee .
  Jaallewwan isaanii , hammi tokko kaayyoo ganama sana gedderuu fi jijjiiruu irratti yeroo isaan yeroo isaanii dabarsan mulachuun isaa isaan quuquun hin ooluu . Garuu Obbo Tarfan , Bara Dulluma Isaanis , Halagaa firoonfachuudhaan bakka dhalli fi Ol- adeemaan Ilmaan Oromoo itti baqatanitti iyyaafatanii : Jibuutii , Sudan fi KKF gammoojjiiwwan biyyaa olaa keessatti Ilmaan Oromoo kana qaqqabuudhaaf bu’aa bu’ii utuu hin sodaatiin saba isaaniitiif gaaddiidduu ta’anii jiraataniiru . Kanneen isaan gammoojjii sana keessatti qaqqaban harra lubbuun jiran illee wayyoo wayyoo qaqqabaa bara rakkinaa keenya dhabne jechaa jiru .
  Egaa Maatii isaaniitiif jajjabina , Ekeraa isaanitti biyyoon haasalphatun jedha .

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*