1 thought on “#OromoProtests – includes Sagale Qeerroo – January 30, 2016

 1. hi,

  Qeerroo Jabadha!!!Hojiin amma xumuraamutii kessatu wan tofetaa fakkatuu hasa’uun garii hin fakkaatuu.

  Ammalee;gufun agazii dha,

  Tofetaa didaa nagaa kessaa; kara cufudhaa tokko kanaf ittii jabachuun garii fakkataa,hojjiinis dhabaachu qabaa, agaziiniis akka sodatu gochuun barbaachissadha kara qorqalebii fi kara adda addatiin, qunaamitii biyaa allaa yoo gotaan bayee off eganodhan ta’u qaba biyaa allaa woyaneedhaf iddoo oddu (info) ittii warabaatudha.

  Offiin off bulechun badiyaa fi magallaa kessatii ciminana hojaataamu qabaa, polisiis kanuman jiru kessaa umaattaan kan filammee bakkaa ka’u dha, ajjaajjaa woyanee garaa polisiitii fi kan biraattii dhuffu kutuu dhaa, ajjaajjaa umaataa fudhaachu qaba hundinnuu.

  galaatoomaa, “God be with you, civil disobedience wins!!!”

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*