Waamicha warraaqsa bilisummaa qeerroo Walloo kamiseef
Ummanni walloo Kamisee jaarraa tokkoo ol gabrummaa jalatti kufee hanga har’aatti turus eenyummaa isaanii osoo hin dagatin ammas falmachaa jiru. Qeerron walloo Kamisee yeroo ammaa mormii hadhaawaa gochuuf tokkummaan kaanee falmachuun bilisummaa barbaannu gonfachuu qabna.
Kunoo amma hidhannee kaanee jirra. Eenyummaa keenya hin irraanfanne, gabrummaan hin bullu jechuun qabsoo finiinsuf qophiirra waan jiraniif ummanni guutummaa Wallaa Kamisee fi Oromoon hundi mirga keenyaf akka falmannu waamicha isiniif goona.
GADAAN GADAA BILISUMNAATI.
13466351_1737973913146663_6978549077556776534_n


Sirna Awwalchaa Godina Shawaa Lixaati
Dhiyeenya kana namni firaa boqotee awwalchaaf gara Shawaa lixaa magaalaa Meexxii deemen ture sirni awwalchaa achi arge kun hedduu na dinqeera sirni dursee geggefamaa ture. Namootni waa’ee kanaa beektan sirni kun maal jedhama? Nannoo Oromiyaa biroo eessatti argama? Aadaan kun Oromoo biratti akkamiiti beekama moo aadaa ergisaati??
Anaan Hedduu garaa na raasee jira wannan achitti dhagahee fi arge!!‪


#‎OromoProtests‬ Two more people have been attacked in Shashemene last night. One of them is Aliyi Elemo. Aliyi was attacked in area known as Kebele 05. He has been transferred to to Hawasa Hospital.
=======
Shaashamanneetti ajjeechaan halkan halkna ilmaan Oromoo irratti godhamu itti fufuun halkna edaa namni lama miidhamee jira. Isaan keessaa tokk Aliyyii Elemoo yennaa jedhamu ganda 05 keessatti halkan waraaname. Yeroo ammaa Hospitaala Shaashamannee irraa gara Hawaasaa dabarsanii jiran.


Shaggar Lixaa Keessatti FXG Haalaan Jabaatee Itti Fufee
June 21, 2016 By Qeerroo
Waxabajji 20,2016
Fincilli xumura gabrummaa Ambo Keessatti bifa Jabaan eegalee raafama guddaa Mootummaa Shororkaa Wayyaaneerraan gahaa jira FXG barattoo Amboon erga dheengadda eegalee har’as itti fufee jira.Haaluma kanaan Shaggar Lixaa Magaalaa Ambootti Manni Barumsaa Sadarkaa tokkoffaa Carii qabsoo Finiinsaa oolan.Haaluma kanarraa ka’uun qondaaltonni Wayyaanee manneen barnootaa kanneen akka Carii, Liiban Maccaa fi Mana Barumsaa qophaa’inaa xiyyeeffannoo addaa itti kennuun bahaa fi gala barataa eegaa jiru.Oolmaan magaalaa Amboo guyyaa har’aa qondaaltota Wayyaaneetiin guutamuun dirree waraanaa fakkaattee jirti yeroo ammaa kanas dabalatee humni waraanaa buufata godhatee itti duulaa jira.


Waxabajji 21,2016
Dirre Dawaatti Fincilli Xumura Gabrummaa Dhohe jira, Daandiin gara Dirre dawaa deemus Calaqorratti cufamee jira,ammallee daandiin dirre daawaa dhaqu akka cufamu taasisaa,Uummata Dirre Dawaa baraaruuf
=============
The Road to Dire Dawa has been closed by commandeered bus at Chalanqo in protest against the barbaric killing of 10th grade student last night.
13442370_1702020976716081_8350882959144252936_n


Haati Sabriinaa Abdallaa Aadde Ayishaa Maammee “Yaa Rabbi yaa khaaliqa maaluman balleesse! Yaa Sabriinaa tiyya yaa gurraattii tiyya” jettee yeroo boochu garaa nama balleeysiti.

‪#‎OromoProtests‬ Sabrina Abdalla who was shot few hours ago by Agazi in Chalanqo, East Hararge has died at upon arrival at Harar hospital. She was shot in a small hut she uses to sell tea and coffee. May she join our martyrs in heaven.
============
Sabriinaa Abdallaa kan sa’aa muraasa dura Harargee bahaa magaalaa Calanqoo keessatti loltoota Agaaziitin dhawamtee turte, hospitaal Harar osoo geessaa jiranii lubbuun dabartee jirti. Sabriinaan bakkuma ishiin shaayii danfiftee gurgurtu keessatti rasaasaan dhawamte. Raafki isii yeroo ammaa gara Calanqoo deebifmaa jira. Ummanni Calanqoofi naannawa sanii baatanii kabajaan akka simattan waamichi isiniif dhihaatee jira.
Rabbiin wareegmtoota keenya biroo waliin warra jannataa haa godhu. Firaafi maatii isii rabbiin jajjabina haa kennuuf.

Rabbiin sabrii fi iimaana haa kannuuf!

‪#‎OromoProtests‬ Reenfi Sabrinaa Abdallaa ilmaan biyyaatti iyyatee iyyaa jira. Sabrinaan barattuu kutaa 10ffaa kan galgala edaa loltoonni Wayyaanee Harargee Bahaa magaalaa Calanqotti galafataniidha,durbeen oromoo kun erga qormaata kutaa 10ffaa xummurtee karaa gubbaa teessee shayee gurguruun jireenya ishee fooyyeffachuuf osoo dhamaatuu rasaasa diinaan nyaatamte.du’a gootitti oromoo kana waliin wal qabatee har’a mormii guddaatu magaalaa calanqootti adeemsifamaa jira.
Oromoon du’a ilmaan isaa callisee reenfa qofaa awwaalee galuu dhiisee jira,ijoolleen harargee kabajaa fi ulfina wareegamtootaaf kennitan jabeessaa,lubbuu kichuu keenyaa immoo gotota oromoo wareegaman waliin jennata haa dhaaltu!RIP

‪#‎OromoProtests‬ Umanni Oromoo Guutu Biyyatti Jirtu Nama Kana Adamsuun Hatattamaan Akka Fannistani Reefaa Isaa Nutti Agarsiiftan Getachewu Membaraa Kan Halkan Edaa Obboletti Teenya Sabriinaa Abdallaa Rasaasaan Ajjesee Kanaadha, Yaa Sabakoo Foon Nama Kana Jaji’aa Gubata Kessakoo Naaf qabanessa!

Namichi kun Geetaachoo Membaraa kan Sabrinaa teenya Sabrinaa Abdallaa Calanqootti ajjeesee dha. Namni kun ajjeechaan inni nurratti godhaa jiru tan jalqabaatii miti. Mee akkam haa goonu irraa haa wal mariyannuu! !
Namichi kun Geetaachoo Membaraa kan Sabrinaa teenya Sabrinaa Abdallaa Calanqootti ajjeesee dha. Namni kun ajjeechaan inni nurratti godhaa jiru tan jalqabaatii miti. Mee akkam haa goonu irraa haa wal mariyannuu! !

በምስራቅ ሀረርጌ ጨለንቆ ሰብሪና አብደላ የተባለች ወጣት በግፍ መገደሏን ተከትሎ ተቃውሞ ተነሳ
‪#‎Ethiopia‬ ‪#‎Oromoprotests‬ ‪#‎Harerge‬ ‪#‎EPRDF‬ ‪#‎OPDO‬ ‪#‎MinilikSalsawi‬

በምስራቅ ሀረርጌ ጨለንቆ ሰብሪና አብደላ የተባለች ተማሪ ከሳምንታት በፊት ነው የ10ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና የወሰደችው። ሳብሪና ቤተሰቧችን ለመርዳት መንገድ ላይ ሻይ በመሸጥ ላይ እያለች በኢህአዴግ ታጣቂዎች በትላትናው በጨለንቆ ላይ ተገድላለች።

የሰብሪና በግፍ መገደል የአካባቢውን ማህበረሰብ ያስቆጣ ሲሆን በዛሬው እለት አዲስ አበባ ና ድሬዳዋን የሚያገናኘው የአስፓልት መንገድ ጨለንቆ ላይ በትላንትናው ዕለት በተገደለችው የ10ኛ ክፍል ተማሪ ምክንያት በተቆጡ ህዝባዊ ሀይሎች ሙሉ በሙሉ በዛ መስመር ያልፍ በነበረ ባስ መዘጋቱን ለማወቅ ተችሏል።( ቢቢኤን ሰኔ 14/2008)


Dhaamsa, Anthony Byrne Australian MP in Afaan Oromoo.
Anthony Michael Byrne, 53, is an Australian politician and an Australian Labor Party member of the Australian House of Representatives since November 1999, representing the Division of Holt, Victoria.

Byrne was the Parliamentary Secretary to the Prime Minister from November 2007 until 14 September 2010, tasked with oversight of government legislation, strategy and agenda, with specific responsibility for the National Security Science and Technology Unit within the Department of the Prime Minister and Cabinet and liaison with the National Security Adviser. He was Parliamentary Secretary for Trade from February 2009 until 14 September 2010.


Shiftaan Tigree kana gooti kunoo!
‪#‎OromoProtests‬ More information coming in concerning the stab and slash attacks in Shashamannee. Here are a few:
– The offenders, unlike the previous rare similar incidents, were not taking property of the victims. They kill and rush. All of the recent victims were found critically injured or dead with all their properties (mobile phone, money and others) intact. This shows the main aim of the assailants was to murder, not to rob.
– There is an individual who was kidnapped after his friend was killed on the same night. He said they kidnapped him, covered his face, locked his hand, transferred him from car to car, took him far away from Shashamannee, tied him on a tree in the forest, intimidated him that they will immediately behead or decapitate him unless he provide info and whereabouts of people they want, and later they left him in that forest (in Bok’oji, ~120km away from Shashamannee). This person had also two thousand birr and mobile phone in his pocket, no one touched those stuffs. He is still alive. He is a living witness.
-Oromia and Federal police, despite their heavy presence in the city, kept deaf ears and blind eyes on these incidents that worried and shocked the residents of the city for over two weeks.
– There are growing evidences suggesting that those victims were not stabbed and slashed arbitrarily. They were chosen, followed and stabbed to death.


‪#‎Oromoprotests‬ Dhaamsa mati Ijoollee Godina harargee lixaa Aanaa sakina irraa ijoolleen umurii isaan wagga 12 hanga 16 jiraan batti sadiif erga hidammmani bodaa mani murti aanichaa hidhaa wagga sadii waan itti murteesseef dhimma kan hoordooftaan akka Uummanni Oroomoo hundi akka nuuf baruu qilleessa irraa nuuf olcituu kabajaan si gaafadha sirkanan.
Warrii murtiin itti murteeyfamte.
1, Dulaa mohommed waggaa 14
2, Obsa Sani Omar waggaa 14
3, Magarsa Hussein Yousef waggaa 15 4, Bulcha Qasin waggaa 13
5,Arabbe Amin waggaa 12
6, Gannoo Hassa waggaa 15
7 Nure bakhar Wagga 13
8, Fuado Bale Nure waggaa 16


Yaa ilmaan Oromoo bara dhufaa dabraa teenyeetuma dhumaatii(ajjeechaa) nurratti raawwatamaa jiru haasawaa ooluun furmaata hin tahu. Mootummaan Wayyaanee kan ittiin nu gabroomfataa jiru qabeenyuma Oromiyaa irraa saamaa jiruun tahuu beekuu qabna. Sirna duguuggaa sanyii nurratti raawwataa jiru kana akkaataa ittiin ofirraa fonqolchinu mala wal gaafachuutu barbaachisaa, namni Oromoo tahe hundi dhimma kanarratti gahee irraa eeggamu bahuu qaba. Namni gabrummaa jaalatee gabroomee jiraachuu barbaadu yoo OPDO muraasa taate malee ni jira natti hin fakkaatu Sadaasa 2015 irraa hanga ammaatti lubbuu namoota 600 caalanii dhabnee jirra Ajjeechaan kun ammaas akkuma itti fufetti jira. Dhalli Oromoo biyyuma isaa keessatti saree hanqatee miseensi agaazii ilmaan Tigraay akkuma barbaadetti sa’aa fedhetti rasaasaan rukutee dhiiga dhangalaasaa jira, lubbuu dargaggoota hegeree biyyaa tahan galaafachaa jira. Nuti immoo callifneetuma ilaaluun kun waan nu baasu akka hin taane hubachuu maaluuf dhabne??? Moo hanga lafarraa nu fixaniii Oromiyaa qullaatti hambisanii biyya amma humnaan saamaa jiran tana abbaa irratti tahan teenyee eegaa jirraa laata ??
Ani akka yaada kiyyaatti furmaanni wayyaanee ittiin ofirraa buqqisan qawwee qofa. Kanaaf immoo walirratti achi eeguun hin barbaachisu, namuu qabeenyuma wayyaaneen nurraa saamaa jirtu kana dhoorkannee qawwee bitachuudha. Qabsoon BILISUMMAA nama gonfachuiftuu qabsoo hidhannoo qofa. Jara keenya addunyaan misaayilaa fi Nuclear bomb wanti tolfachaa jiraniif diina dhoorkachuuf qofa akka tahe hubachuu qabna. Warri lixaa kan Nukleera oomishatees uumamaan beekanii miti. Tattaaffii cimaa godhaniin sadarkaa sanarra gayan. Nutis yoo tattaafannee Rabbiin itti kadhannee murannee qabsootti seenne wanti nuti hin injifanne hun jiru. Ammarraa eegallee qabeenyuma keenya kan wayyaaneen saamtee ittiin sooramaa jirtu kana gara qabsoo keenyaatti gara galchuu qabna
TATTAAFATAAN GALMA GAYUUN ISAA WAAN HIN OOLLEDHA !!!!!!!!!


BREAKING NEWS
5 Somaliland journalists arrested by Ethiopian regional security forces in DDSI after being invited to a “fake” news conference ‪#‎Ethiopia‬ ‪#‎Somaliland‬
Via Yassin Juma
13434726_496751710518620_2631324226780258231_n


‪#‎OromooProtests‬
=========================================
Qabsoon Ummanii Oromoo Wayyaanneef Dhukubbaa sammuu Ittii ta’ee jiraa Sanuu kaan qoriichaa hin qabnee Qabsoon Keenyaas Hangaa Bilisummaatti”

harargee
13310455_496921067168351_7074775598626673606_n


1 thought on “#OromoProtests, June 21, 2016

 1. Hi all,

  Sirna awalecha mexitii ademisifame, addaa Oromotii. Kuniis kan godhamu;

  1. Gafaa gotiin biyaaf wan gudaa hojaatee du’uu godhamaa.
  2. Gafaa namiiin bekkaan, ykn hawaasaf wan gudaa dalaagee gafaa dhu’u akkanatii bo’aamaf.

  “This is to honer his legacy and pass his legacy to the next generation. people talk about his legacy, he did this and that”

  thanks

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*