fdg09

Tooftaan Shiraa fi Humni Kamuu Galii QBO Hanqisuu fi Jallisuus Hin Danda’u

Tooftaan Shiraa fi Humni Kamuu Galii QBO Hanqisuu fi Jallisuus Hin Danda’u (Oromo Liberation Front) — Sadaasa 09, bara 2005 ifatti Adda Bilisummaa Oromootiin labsamee hirmaannaa Ummata bal’aa Oromootiin guutuu Oromiyaa keessatti kan dhoohe Fincilli Diddaa Gabrummaa (FDG) kunoo waggoota 12 lakkoofsisee jira. Fincila Diddaa Gabrummaa Sadaasa 09, bara 2005 bifa sanaan eegaluu keessatti wareegamni Ummatni keenya akka […]

Lammaa Magarsaa2

Fincilli Xumura Gabrummaa Itoophiyummaa fi Moo Oromummaafi?

Qixxeessaa Lammii | Sadaasaa 06, 2017 Aadaa mootummoota Itophiyaa dhalmayaan dhufaa dabran hunda keessatti sochii ummata bal’aan jalqabee gara guduunfaa irra gahe akka culullee raqa wal harkaa buttuu ummata harkaa butuun waan aadeffatame. Qaama sochii sana oofee dhuma irraan gahe harkaa butuun abbaa itti of taasisuun waanuma baratame malee waan har’a jalqabe miti. Sochiin har’a […]

Complicated faces of OPDO, deciphering.

Kallacha Dubbi | November 06, 2017 My article of October 26, 2017 on “Ethiopia, grave turmoil lurking in the air?” provided some impressions on the current affairs in Ethiopia, touching on the issue of the Oromo People’s Democratic Organization, (OPDO’s) internal partitioning. The paper didn’t address the possible consequences of this partitioning and its virtual […]

YAADDOO YAADDESSAA KAABBAA BAREEDAAN MARAME

Qixxeessaa Lammii |Sadaasa 05, 2017 Jirmi abbaa mure, ilmi abbaa dhalche fakkaata. Garaan haadhaa babarruudha. Ilmaan abbaa fi haadha tokko irraa dhalatan dhiigaan tokko ta’anillee wanneen gara biraa hedduun gar gar ta’uu danda’an. Uumama waaqaan kenname dura dhaabbachuun mormuun waan hin danda’amneef fudhatanii keessummeessuun dirqama. Haadhaa abbaan ilmaan isaaniif dacheedha. Dacheen waan hin baatne ykn […]

Mohammad al-Amoudi arrested in Saudi Arabia for corruption

Mohammad al-Amoudi arrested in Saudi Arabia for corruption (Kaliti post) — Saudi Arabia detained Mohammad al-Amoudi, Ethiopian businessman along with 11 princes, four current ministers and tens of former ministers in a probe by a new anti-corruption body headed by Crown Prince Mohammed bin Salman, Saudi-owned Al Arabiya television reported. According to a senior Saudi […]

Akeekaa fi Galiin Qabsoo Bilisummaa Oromoo Ifaa fi Beekamaa Dha

Akeekaa fi Galiin Qabsoo Bilisummaa Oromoo Ifaa fi Beekamaa Dha Dubbiin jabduun irra deddeebinee Ummata keenya hubachiisuu feenu waadaa hin dhugoomne (waadaa kijibaa) namoota dhuunfaas tahe qaama kamuu irraa afaan mi’eeffatamee nutti lallabamuu fi olola keessi isaa duwwaa tahe miidiyaalee adda addaa irraa hafarfamu kan diina keenya (TPLF) akka bofaatti deebisee muuxachiisuuf akeekkateen sobamuun haa […]

“Ol Kaayan Malee Ol Ka’anii Hin Fuudhan”

“Ol Kaayan Malee Ol Ka’anii Hin Fuudhan” Waaqoo Nooleetiin Biyya lafaa kana irratti ilmi namaa akka Oddolaatti marfamee hin jiraatu, “No man is an Island”. Addunyaan keessaa jiraannuu fi irra jiraannu tun rakkinnaa fi gufuun kan itti baay’atu addunyaa milkaa’inni hagoon keessaan argamu addunyaa Qabsoo jajjaba feetuudha. Ilmi namaa Jireenya akaakuu kamuu keessatti, Hawaasummaa, Diinagdee, […]

Atileet Fayyisaa Leellisaa: ”Waan biyya keessatti ta’aa jiruun gammachuu guddaan qaba”

Atileet Fayyisaa Leellisaa: ”Waan biyya keessatti ta’aa jiruun gammachuu guddaan qaba” (BBC Afaan Oromoo) — Atileet Fayyisaa Leellisaan waggaa dura waltajjii ispoortii addunyaa guddicha Olompikii irratti wanta raawwaten gurra guddaa horate. Kanaafisi ergasi atileetiksii ittiin beekamu alatti falmataa mirga namoomaa ta’uun miidiyaalee addunyaa gurguddoo biratti mallattoo qabsoo ummataa kan ta’e. Guddaas leellifameera. Murtee akkanaa durumaa […]

JIRRA, JIRRA, JIRRA……

JIRRA By Nadhii G. Hawaas Note: I wrote this piece two weeks ago, and I have since been agonizing over whether to publish it or not, for fear that it may create an unnecessary side issue for the easily-distracted among us. I’ve now decided to publish it, because of a deplorable assertion made recently by […]

Qabsoo Itti Jirru Caalaatti Finiinsinee Galii Keenya Dhaqqabuuf Waadaa Haaromsachuudhaan Waggaa 12ffaa FDG Kabajanna

Qabsoo Itti Jirru Caalaatti Finiinsinee Galii Keenya Dhaqqabuuf Waadaa Haaromsachuudhaan Waggaa 12ffaa FDG Kabajanna (Ijoo Dubbii ABO Sadaasa 03, 2017) Seenaa Ummatootaa fi biyyootaa keessatti guyyootni, baatiilee fi barri gariin warra kaan irraa haala adda taheen waan ittiin yaadataman qabaatu. Baatiin Sadaasaa/November seenaa QBO keessatti bara 2005 irraa eegalee waggoota 12 dabraniif Sochii Ummataa kan […]

Dhaamsa Yeroo Hayyoota Deggersa Qeerroo Irraa Darbe!

Dhaamsa Yeroo Hayyoota Deggersa Qeerroo Irraa Darbe Onkololessa 29, 2017 Finfinnee. Barbaachisumma Hiriiraafi Itti-fufiinsa Fincila Diddaa Gabrummaa Irreecha 2017 as hirira gurguddaan yeroo kamiyyu caalaa itti fufee golee Oromiyaa hundaa gahee, motummaa gabroonfataa hundee irraa sochoose jira. Haa ta’u malee humnooti fi namooti tokko tokko hiriira kana jabeessaanii mormaa turan. Uummata Oromoo garuu qabsoo isaa […]

Garaa Garummaa fi Tokkummaa Dhiigaa fi Ilaalchaa.

Qixxeessaa Lammii | Sadaasa 01, 2017 Lubbu qabeeyyii fi lubbu maleeyyiin addunyaa biyya lafaa irratti argaman cufti seenaa hidda latiinsa mataa ofii qabu. Lubbu qabeeyyii keessaa dhalli namaa qaama tokko. Waan irraa dhalate, akka itti dhalate, yeroo itti dhalatee fi bakka itti dhalatee suuta suutaan wal horee sadarkaa kana irra gahe irratti seenaa mataa isaa […]

New Book – Identity and History: Who is not Agaw in Gojjam and Gondar, Ethiopia?

Identity and History: Who is not Agaw in Gojjam and Gondar, Ethiopia? The Constitution This book, a study on the Agaw people, discusses details on the Agawness of the people of Gojjam and Gondar on the basis of available literature, artifacts and other related evidence. The study analyzes available information to support the Agawness of […]

Designed and Developed by NextGen IT Solutions