5 thoughts on “RORROO UMMATAA OROMOO KUTAA 1, 2 ( Video WOFO )

  1. Maali hikkon diraama tanaa? Oromoon akka jumlaan hidhamaa jirtu hundi ni beeyka. Silaa akkamiin Oromoon akka loonii hidhamuu mormuu qabdii akarsiisuu, didaa fi fincila barsiisuu malee miliishaa Wayyaneen waliin hoofamuu maal diraama jettanii dirre qabsootti akarsiiftu? Isin ka dirree jirtan ka lubbuu teeyisan murtessitanii achi jirtan ka Oromoon marti akka teeysan diina irra fincilee qabsaayu qabu daandi isaa oggayyu garsiisuu qabdu bar!!

  2. Uummanni Oromoo akkaasi rakkaacha jira.

    ABOn qophaayyaa jira.

    Qophiin kunimmoo qaabbeenya barbaachisa.

    Kanaafu, maalaqa bufadhaa!

  3. Yaa ilmaan oromoo yaaa dhiigaa koo. Maaloo bakka jirtaniitti naannoo fi amantiin utuu wal hinqoodiin harka wal qabannee.wbo fi abo ajebeefannu.yaa oromoo utuu nuti jirruu umnnaa rabbi tiin wbon beela’uu fi e’bootuu hin jedheen amana. Bakka jirru maratti aqqophofnuu. galatomaa. Wbo rabbi irree kee ajabeesuu!!!!

  4. OLF need to be proactive. That is why it is lacking full financial, material, technical support from the diaspora and back home. Look at the OMN media support from the diaspora, because of the proactive OMN people. I didn’t see any difference between supporting OMN and OLF. The OLF need to assign people who actively engaged in the propaganda and creating source of income by persuading the oromo people for the same goal that we are daily crying for.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*