1 thought on “Sagalee QEERROO Bilisummaa; Simbirtuu; Oromo TV

  1. Ashanaafii nama jedhamu kana eenyu akka ta’e, maal akka hojjechaa jiru, eenyuuf akka hojjechaa jiru baru barbaanna.

    Dargaggoonni hogganaa beekkomsa ga’aa qabu kan wayyaanenuu itti dhaqqabuu dadhabde qaba. Kanaaf namoonni tokko tokko kan wayyaaneef basaasaa jiru madda ykn jaarmaya isaanii caasaa isaanii itti dhaqqabuu warra barbaaduu tu dhargaggoonni leadarii hin qabu jedha.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*