3 thoughts on “SBO – 28-2-2016 and Oromo Voice Radio – 27-2-2016

  1. Salphina jiru uf jireenyaa Jalaa bahuuf gatii barbaachisu kennuun, ar’aan booda akka hin hafin hubannee, gatii shaffisaa kafaluuf if qopheysuuna, ar’a, amma, daqiiqaa tanaa eegallee, hudi Keenya mataa keenyatti himuu qabna. Yaa Jidda dhiiga kiyyaa.

    Injifannoon tan ar’aa tan Oromoo dhufaa dabraa keysummeysituuti.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.