1 thought on “SBO Sagalee Bilisummaa Oromo, Muddee 10, 2017

  1. Hi,
    umanii oromo Motumaa hin qabuu, Otto motumaa qabaatee ammaa kana rakkataa. Kanaf Umaanii Oromo motuumaa akkaa hin qabeene beekee motuumaa issaa dhabaachuudhaaf cimiinaan hojaataamuu qabaa.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.