Since Thursday, August 25, 2016,  fifteen (15) worshipers were killed and many more wounded when the regimes security forces bombed mosques in Masala town, E. Hararge. The regime is committing genocide in many parts of Ethiopia.


#OromoProtests via Jawar Mohammed Qophii Diddaa Bittaafi gurgurtaatiif wantoota godhamuu qaban keessaa
– Wantoota jireenyaaf barbaachisoo ( necessaity) ta’an kanneen akkan sooqidda, ummanni dursee akka bitatu dargaggoon keenya bifa addaa addattin hubachiissaa.
– Diddaan kun ayyaanota amantiitirra akka bu’u ni beekama. Wantoota guyyaa ayyaanaa saniif dirqama barbaachisoo ( required) ta’an dursanii akka bitatan ummata hubachiisa.
– Wantoota barbaachisoo ta’an kana guutachuudhaaf har’a irraa eegale torban tokko guututtu jira. Kun sanbattan dabalata.
– Daldaltoonni wantoota yoo turan badan gurguraan yookin dursanii bituu dhabuu yoo ammoo bitanii jiraatan dafanii torban diddaa san duratti akka ofirraa gurguran gorsaa. Torban san keessa sochiin geejjiba daldalaa waan dhaabsifamuuf kana sirritti akeekkachiisaa.

Dhimmoota biroos jaluma jalaa wal hubachiisaa deemna.#Oromoprotests!!!
Congressman Mike Coffman of Colorado in solidarity at the global solidarity Rally in Denver

14079802_232106780519697_1724738236494950795_n14117915_232106800519695_7846049492917872243_n
14088653_232106820519693_7712036636602777721_n14079495_232106847186357_2460140829129036409_n

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*