Saphaloo Kadiir

12802946_1007967732631376_8999688591986004886_n
Urgooyte habaaboon ililliin bilisummaa,
Urgooytuu mi’eessituun mi’aa dammaa,
Urgaa foolii isii funyaan koo irra na ba’ee,
Halluu isii magariisaafi diimaan walaq ja’ee,
Isa durii dur qalbii too keessa daddeebi’u
Waaniin ijoollummaa kootti seenaa dhaga’u,
Qabatamaan arke qeeyroo kanniisaatu ba’ee,
Damma tolchuuf hunduu gaaguraa gad yaa’ee,
‘Siph’ na goote urgaan foolii isiitiin dhaga’ee,
Xiixee kanniisni bakkayyuu irratti wal ga’ee
Gaafa fidu daraaraa miila isaatti guurratee,
Dura gagaa tolcha tuutaan walitti dirmatee,
Eegas ammaas walitti bahee huursee, xiixee,
Nadhii daraaraa guuree fida garaachat xuuxee,
Gaagura keessattiis hojii adda addaan qabaa,
Gamtaan damma tolchuu inni yoom dadhaba.
Irratti wal gaha martuu bobbaa dhufee,
Kaan bishaan fidee bakka jiruu cunfee,
Kaan ammoo nektaarii fidee gagatti tufaa,
Dammeessee damma isaa gaaguraan cufa,
Hanga tokko moggatti banee achi hususa,
Garii rigee wal qixxeessee boruuf kuusaa,
Bakka gariis koontoo hadhooytuu itti guuta,
Haala kanaan hojjata kanniisni irree tuutaa,
Yeroo isaa gahee jabaadhaa ilmaan sabaa,
Yeroo damma nyaannu irra riga dhaabaa,
Nadhii walalaa koontoo hin qabne humaa,
Xalalchinee dhuugna mi’aan qabne dhuma,
Barana maleen jiru ifin dabarsinu carraa,
Qabsoo finiinsaa marti akka baanu dharraa,
Tiitisaafi bookee gannee kanniisa horsiifnaa,
Ilmaan sabaa mara damma dhandhamsiifnaa,
Bu’aa kanniisa keenyaa alagaaf kennaa turree,
Kana booda summii itti goonakaa irraa murree,
Barana qabannee kunoo daandii sirriirra jirra,
Jabaadhaa sabakoo urgooyte habaaboon birraa,

1 thought on ““URGOOYTE HABAABOON…”

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*