qeerroo

Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa

YEROO AMMAA KANA WAYYAANEE TPLF UUMMATA OROMOO IRRATTI  WARAANA BANEE JIRA, KANAAF:- Waanjoo Gabrummaa Waggaa 130 ol Uummanni Oromoo baate haalaan uulfaataa ta’aa dhufuu irraa yeroo ammaa kanatti cunqursaa hadhaawaa if-irraa darbuuf sabni Oromoo alaa keessaa wal gurmeessuun mootummaa abbaa irree Wayyaanee dura dhaabbachuun mirga abbaa biyyummaa fi eenyummaa falmachaa jira.

Qabsoo hadhaawaa uummanni Oromoo gochaa jiru keessatti wareegami gama hundaan uummata keenya irra gahaa jiru haalaan ulfaataa ta’u iyyuu falmaan osoo hin dhaabbatiin cunqursaafis osoo hin jilbeeffatiin qabsoon galama isaa gahuuf haalaan daran finiinaa jira.

Qabsoo Fincila Xumura Gabrummaa (FXG) guutuu Oromiyaa keessatti finiinaa jira kana dura dhaabbachuu fi uummata Oromoo lafa irraa duguuguuf Wayyaanee TPLF qajeelfama baaseen waraana isaa aayinaan gara Oromiyaatti galchuun baadiyyaa irraa hamma magaalaatti Oromoo mirgaaf falmus ta’e Oromummaa isaan if beeksisu haxaawuuf ykn sanyii balleessummaaf daran if qopheessaa jira. Haalli itti deemnu daran ulfaataa tahuu hubatnoo keessa galchuun uummanni Oromoo alaa keessaan mirgaa fi eenyummaa keessan kan durii irra daran jabeessuu waan qabdaniif Qeerroon Bilisummaa Waamicha Hatattamaa Qaamota Hawaasaa Oromoo maraaf Taasisa:-

 1. Uummanni Oromoo fi matootiin hawaasa Oromoo biyya alaa jiraattan, har’aa booru osoo hin jedhiin duula sanyii duguuggaa mootummaan Wayyaanee TPLF uummata Oromoo irratti karoorfate itti jiru dura dhaabbachuun saba keessanii fi biyya keessan Oromiyaa baraaruuf jecha daddaffiin hiriira kan ammaan duraa irra daran dacha dachaan biyya alaa adda addaatti yaamuun mootummootaa fi qaamota mirga namoomaa aduunyaa mara sagalee fi iyyannaa saba Oromoo akka dhageessiftan imaanaa dhaammanna.
 2. Ummanni Oromoo Oromiyaa keessa jirtan gootummaa abbootii keenyaa dur deebftanii yeroo ammaa kanatti cunqursaa dura dhaabbataa jirtu, haalli kun wareegama guddaa isin gaafatu iyyuu gabroomfataatti xumura itti gochuuf tarkaanfii keessan daran jabeessuun barbaachisaa dha, murannoon keenya doorsisaa fi meeshaa lolaa diinni kuufateen duubatti hin deebi’u waan ta’eef gootummaa abbootii durii daran jabeessuun gabroomfataa fi cunqursaatti xumura gochuun barbaachisaa dha.
 3. Caasaan Qeerroo Bilisummaa gandaa hamma onaatti,onaa hamma godinaatti akkasumas guutuu Oromiyaa irraa sosso’aa jirtan bakka jirtanitti naamusaa fi sansakkaa qabsoo karaa nagaa gaggeessuu keessan jabeessuun, bakka jirtanitti uummati keenyaa fi barattooti Oromoo qalamaa fi dabtaraan uummati keenyas saboota kami fi uummatoota kamitti osoo hin bu’iin, qabeenya nama kami iyyuu osoo hin tuqiin nagaan mirga isaa akka falmtu muuxannoo ammaan dura jiru daran jabeessitanii akka cicoominaan mirga walabummaa fi dimokraasii sabootaaf qabsooftan waamicha goona.

Injifannoon Uummata Oromoof

Qabsoon itti fufa! Gabroomsaan ni kufa.

Qeerroo Bilisummaa

Gurraandhala 28,2016 Finfinnee

1 thought on “Waamicha Hatattamaa Hawaasa Oromoo Biyya Alaa fi Oromiyaa Keessa Jiraataniif

 1. Peoples power will win over the uncontrollable evilish system.

  ARE THE OROMOS FACING ” THE GOG AND MAGOG ” ?
  IS IT A COUNTDOWN TO ARMAGEDDON ?
  ” Gog and Magog” in Bible, and ” Yajuj wa Majuj ” in Quran.

  Gog Magog and his army of atrocity.

  Gog from Dedebit desert, envaded our Gadaa Kingdom,
  And is plundering, our heirdom,
  Freedom freedom, cry freedom.

  Gog Magog and his army of atrocity,
  Camping in our capital, in Finfinne city,
  With his endless commit, of untold calamity.

  Gog the damned warrior, relys on weapon,
  To remain forever, on the sweety throne,
  An Old World brain, not yet fully grown.

  Gog from Dedebit desert, the army of ripe harvest,
  Abandon the green Oromia farm belt,
  Go back to your barren Dedebit desert.

  Preaching to people the words of theocracy,
  Telling them the story of sociocracy,
  Whereas, stretching nets of own plutocracy.

  Prevarication and hoaxing are, their daily life,
  While they couldn’t hide, their sharp knife,
  To wage in our home, an armed strife.

  Millions empoverished, while singing ” Developing Ethiopia”,
  Promising the people, the best of all Utopia,
  Whereas making it the harshest of all dystopia.

  Oromians are murdered, thrown into wildness,
  Many have disappeared, with no witness,
  Ghouls have shown us, their cruel ghoulishness.

  To break the barrier of fear, hundreds were killed,
  To pave the rough freedom road, many were severly wounded,
  For defying Gog, thousands were shackled and confined.

  The sloshed blood, is watering Bilisummaa,
  The shattered bones, prove their Leencummaa,
  Their ghosts remain, and live in our Oromummaa.

  People’s power, the hidden enormity,
  Boiling volcano, the invincible mighty,
  It was born and walked, out of people’s unity.

  Our lionly born braves, didn’t fear bits,
  They walked on bullets, with naked chests,
  Laughing and bragging, into the fire heats.

  ” Leonpantel Oromica “, the majestic highland lions,
  Never stop marching, because of their broken bones,
  They are determined, to chase away the demons.

  Blood is flowing, to build a river,
  Bones are breaking, to glow the fire,
  Blood river and bone fire, will dismantle the empire.

  Hundreds died, thousands wounded,
  No turning around, and looking backward,
  Intensfy the heat, to march forward.

  Millions will fall, it will not be worry,
  The fallen braves, the torches of journey,
  Others will follow, their path of glory.

  Oromia is being raped, and is bleeding,
  Don’t allow Gog from Dedebit in Oromia breeding,
  Be defensive fence, and stop its spreading.

  Don’t be killed, in your sleeping burrows,
  Come out with your spears and arrows,
  To confront the rapers and shrews.

  Aloofness, the indication of amorality,
  We are not, in the sense of sensuality,
  But, in survival struggle of identity.

  Wake up open your eyes, shake your brain,
  Don’t be too late, to embark onto the train,
  To free yourself from the bondage chain.

  In diving down into the history, cowards die twice,
  In rising up for the history, braves die only once,
  To write with blood, their Oromummaa’s allegiance.

  Rise up in unison, build testudines protection,
  Resist the enemy’s gruesome occupation,
  Show them, the strength of Oromummaa action.

  Outtough the intrunders’ rigidness,
  Outthink their invisible shrewdnee,
  Break and expose it to the public witness.

  Peoples Power, the unextinguishable power !

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*