Gootawaan weellistoota Oromoo hojiiwwan Qabsoo Bilisummaa Oromoo utubanii fi fuunduratti furgguggisan heedduu gumaachaa kan turan yoo tahu, yeroo ammaan kana qabsoo hadhooftuu ummati Oromoo keessa jiru fi Fincila Xumura Gabrummaa akka abidda saafaa Oromiyaa Kaabaa Kibbatti, Bahaa Lixatti boba’aa jiru kanaaf humna guddaa tahaa jiru.

Akkuma kanaan goototi weellistoota Oromoo Sa’ad Awwal wallee mata-duree ‘Gubee Lole’ jedhuun, akkasumas gootichi wellisaa Falmataa Kabbadaa wallee ‘Qeerrootu Galaa Baata’ jedhu hamilee Oromoo fi gootummaa abbootii keenyaa duraani bikkatti deebisuuf kakaasan dhiyeessanii jiru.


Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.